Menüü
Kolmapäev, 24. november 2021

Erasmus+ toetab järgmisel aastal 3,9 miljardi euroga õpirännet ning rahvusvahelist koostööd

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja Erasmus+ taotlusvoorud järgmiseks aastaks. Tuleva aasta eelarve on 3,9 miljardit eurot, millest toetatakse peamiselt õpirännet, praktikat, õpipoisiõpet ja rahvusvahelisi koostööprojekte haridus- ja noortevaldkonnas.

Järgmisel aastal on õpirännete toetuse taotlemise tähtaeg 23. veebruaril, koostööprojektide tähtaeg 23. märtsil. Noortevaldkonna õpirändele on juba välja kuulutatud ka teise vooru tähtaeg, 4. oktoober. Samal päeval on ka nii haridus- ja noortevaldkonna väikeprojektide teise vooru tähtaeg ja DiscoverEU taotlemise tähtaeg.

Asutuse akrediteeringut, mis võimaldab tulevikus lihtsamat ligipääsu rahastusele, saab nii haridus- kui noortevaldkonnas taotleda 19. oktoobrini 2022.

Erasmus+ väärtused sel programmiperioodil on kaasamine ja mitmekesisus, digitaalsete oskuste arendamine ja rohepööre. Täna välja hõigatud voorudes tõstetakse esile veel mitut olulist aspekti. Muu hulgas tutvustas komisjoni uut projektitüüpi, mille peamine eesmärk on tulevikuvaate andmine. Uued suuremahulised projektid toetavad kaasavat ja kvaliteetset digiharidust ning haridus- ja koolitussüsteemide rohelisemaks muutumist. Nendele projektidele võimaldatakse suurem eelarve ja nende pikkus peab olema vähemalt kolm aastat. Samuti julgustab komisjon tegema rohkem koostööd kolmandate riikidega, eriti kutsehariduse, koolituste ning spordi valdkonnas.

Et senisest veel enam 18-aastasi noori saaksid võimaluse rongiga tasuta läbi Euroopa reisida, pakub DiscoverEU uuendusena nüüd spetsiaalseid taotlusvooru organisatsioonidele, mille kaudu on võimalik paremini vähemate võimalustega noorteni jõuda. Jean Monnet’ meetmed, mille eesmärk on edendada ELi alast haridust, tulevad nüüd ka üld- ja kutsekoolidesse, kus neist saavad osa igas vanuses õpilased. Veel ühe uuendusena muudab komisjon järgmistes taotlusvoorudes ka koostööprojektide rahastamise lihtsamaks.

2022. aastal saab Erasmuse programm 35-aastaseks. Ühtlasi tähistab Euroopa tuleval aastal ka noortele pühendatud aastat. Noorteaasta keskmes on noorte kaasamine otsustamisse, töötuse vähendamine noorte seas, noorsootöö arendamine ja pandeemiast tingitud vaimse tervise probleemidega tegelemine.

Euroopa vajab parema tuleviku ehitamiseks kõigi noorte nägemust, kaasatust ja osalust ning Euroopa peab andma noortele võimalusi tulevikuks, mis on rohelisem, digitaalsem ja kaasavam, ütles komisjoni president Ursula von den Leyen tänavu septembris noorteaastat välja kuulutades.

“Erasmus on juba aastaid olnud unustamatu kogemus, olgu 2022. aasta veelgi unustamatum!” ütles Euroopa eluviisi edendamise eest vastutav asepresident Margaritis Schinas. “Selle uue Erasmuse aastaga loodame muuta kogemuse kaasavamaks ja kaugemale ulatuvamaks, et noored saaksid õppida ja reisida pärast paljusid raskeid kuid.”

Erasmuse toetust võivad taotleda kõik Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga seotud kolmandates riikides tegutsevad hariduse-, noorte-, koolitus- ja spordivaldkonnas tegutsevad asutused.

Vaata eestikeelset konkursikutset siit.

Viimati uuendatud: 22.12.2021