Menüü

Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus-, noorte ja spordivaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Millele toetust saab?

Õpiränne

Eelarve 2021

Euroopa:
1,4 miljardit‬ eurot‬

Eesti:
‭13,1 miljonit eurot‬

Loe edasi

1. põhimeede

Õpirändes (2 – 365 päeva) saavad noored, õppurid ja haridustöötajad õppida või teha praktikat välisriigis, kohtuda uute inimestega ja täiendada end huvipakkuval teemal.

Õpiränne üldhariduses õpilasele ja haridustöötajale

Õpiränne ja praktika kõrghariduse tudengile ja haridustöötajale

Õpiränne täiskasvanuhariduses õppijale ja haridustöötajale

 

Õpiränne ja praktika kutsehariduses õppurile ja kutseharidustöötajale

Õpiränne alushariduse töötajale

Noorsootöötajate õpiränne

Noorte osalusprojektid

Noortevahetused

 

Koostööprojektid

Eelarve 2021

Euroopa:
‭1,05 miljardit‬ eurot‬‬

Eesti:
‭‭9 miljonit eurot‬

Loe edasi

2. põhimeede

Koostööprojektid võimaldavad eri riikidega koostöös arendada ja jagada omavahel uuenduslikke praktikaid. Seeläbi paraneb haridus- ja noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteet.

Suuremahulised koostööprojektid

Väikeprojektid

Jean Monnet

Eelarve 2024

25,8 miljonit eurot‬

Loe edasi

Jean Monnet’ projektid toetavad innovatsiooni, teadmiste jagamist ning Euroopa-teemalist teabevahetust.

Programm pakub organisatsioonidele võimalust korraldada projekte kolmes põhivaldkonnas:

Innovatsioon – projektid, mis otsivad uusi vaatenurki ja meetodeid Euroopa Liidu teemade käsitlemiseks.

Teabelevi – projektid, mis keskenduvad põhiliselt teavitustööle ja teabevahetusele.

Vastastikune täiendamine – projektid, mis suurendavad arutelu, analüüsi ja teadlikkust Euroopa Liidust.

Kes saavad
toetust taotleda?

  • Rahastust võivad taotleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas.
  • Noorteprojektide ja noorsootöötajate õpirände taotlusi saavad esitada ka mitteformaalsed noortegrupid.

Erasmus+ programmis on võimalik teha projekte koostöös:

Euroopa Liidu liikmesriikidega

Euroopa Liitu pürgivad riigid:
Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia

Euroopa Majanduspiirkonna riikidega, mis ei kuulu ELi:
Island, Liechtenstein ja Norra

Teatud tingimustel saab koostööd teha ka teiste riikidega, loe lähemalt programmijuhendist.

Kui suur on Erasmus+ 2021 eelarve?

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse taotlustähtajad 2023