Menüü

Üleilmne
õpiränne tudengile

Erasmus+ programmiga saavad tudengid minna vahetusõpingutele või praktikale üle maailma.
Loe lähemalt, millised on sinu võimalused.

Miks minna?

Välisriigis elades ja õppides saad kiirelt sealse keele suhu.
Õpirändel leiad sõpru kogu eluks ja tervest maailmast.
Vahetusüliõpilase kogemus kasvatab enesekindlust ja iseseisvust.
Teises riigis elamine avardab maailmapilti ja võimaldab tutvuda teiste kultuuridega.

Kas teadsid?

Erasmuse jooksul on sulle toeks sinu kodukõrgkool ja vastuvõttev kõrgkool.

Erasmuse programmis osalenud tudengite kogemusi vahendab organisatsioon Erasmus Student Network.

Erasmusega on vahetusõpingutel käidud näiteks Lõuna-Koreas, USAs ja Mehhikos.

Üliõpilasel on võimalus Erasmus+ programmis osaleda igas kõrgharidusastmes kokku kuni 12 kuud, erineva kestusega õpirändeid võib selle aja sisse mahtuda ka rohkem kui üks.

Kes saab minna?

  • Õpirändaja peab olema Eesti kõrgkooli tudeng olenemata kodakondsusest ja elamisloast.
  • Välisriiki õppima minek eeldab, et läbitud on vähemalt bakalaureuse õppe esimene õppeaasta.
  • Välispraktikale saad minna juba esimesel aastal.

Kuhu on võimalik minna ja kui palju saab stipendiumi?

Üleilmse õpirändega saab minna kõikidesse riikidesse, kus sinu kodukõrgkoolil on Erasmuse partnerkõrgkoole. Partnerriike on kokku ca 150.

Üleilmse õpirändega ei saa minna Erasmus+ programmiriikidesse (Euroopa Liidu liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra, Põhja-Makedoonia, Serbia, Türgi), Andorrasse, Monacosse, San Marinosse, Vatikani, Bahreini, Kuveiti, Omaani, Katari, Saudi Araabiasse, Araabia Ühendemiraatidesse, Fääri saartele ega Šveitsi.

Üliõpilastele makstav elamistoetus on 700 eurot kuus sõltumata sellest, millisesse riiki minna.

Lisaks annab Erasmuse programm reisitoetust, mille suurus sõltub vahemaast alguskoha ja sihtkoha vahel. Mida kaugemale minna, seda suurem on ka reisitoetus.

Lisatoetused ja muud stipendiumid

Erasmuse toetus ei kata kõiki välisõpingute ja/või -praktikaga seotud kulusid ning vajalik on ka omafinantseering.

Üliõpilane võib välismaal õppimise ja praktika ajaks taotleda lisatoetust riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, samal ajal ei või kasutada aga ühtegi teist Euroopa Liidu ametlikest asutustest määratud stipendiumi.

 

Toetus erivajadustega osalejatele

Erivajadusega õpilastel ja töötajatel õpirände ajaks võimalik taotleda ka Erasmus+ lisatoetust juurdepääsuga seotud vajadusteks. Lisatoetust saab taotleda kohandatud majutuseks, reisiabiks, meditsiiniliseks abiks, tugiseadmete soetamiseks, õppematerjali kohandamiseks, tugiisiku jaoks jms.

Pöördu oma kõrgkooli või teaduskonna rahvusvaheliste suhete osakonna või Erasmus+ koordinaatori poole, kes abistavad taotlusvormi täitmisel.

Vaata ka veebipõhist rakendust Inclusive Mobility, mis kaardistab juurdepääsu kõrgkoolidele ja nende teenustele.

World map

Kui kauaks saab minna?

Vahetusõpingud

3 – 12 kuud

Välispraktika

2 – 12 kuud

Kui hästi peab keelt oskama?

Vahetusüliõpilane peab olema võimeline õppetöös aktiivselt osalema.

Mitmes kõrgkoolis pakutakse erinevaid loengutsükleid ka inglise keeles ning sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise eelduseks.

Kuidas saada õpirändele?

Igas osalemisõigusega Eesti kõrgkoolis on Erasmus+ programmi koordinaator, suuremates ülikoolides on kontaktisikud ka teaduskondades või osakondades. Koordinaator oskab kõige paremini abistada nii väliskõrgkooli valimisel kui ka taotluste, valikuprotseduuride, tähtaegade ning praktiliste küsimuste osas.

Eesti Kunstiakadeemia

Veebileht: www.artun.ee

Koordinaator: sandra.mell@artun.ee
+372 626 7369

Eesti Maaülikool

Veebileht: www.emu.ee

Koordinaator: anastassia.safonova@emu.ee
+372 731 3074

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Veebileht: www.ema.edu.ee

Koordinaator: hanneleen@ema.edu.ee
+372 667 5779

Estonian Business School

Veebileht: www.ebs.ee

Koordinaator: kati.kirsipuu@ebs.ee
+372 665 1369

Kõrgem Kunstikool Pallas

Veebileht: www.pallasart.ee

Koordinaator: riina.gendrikson@pallasart.ee
+372 730 9827

Sisekaitseakadeemia

Veebileht: www.sisekaitse.ee

Koordinaator:eleny.aalde@sisekaitse.ee 
+372 522 4748

Tallinna Tehnikakõrgkool

Veebileht: www.tktk.ee

Koordinaator: jaana.siik@tktk.ee , liisa.konsap@tktk.ee
+372 5557 5307; +372 666 4537

Tallinna Tehnikaülikool

Veebileht: www.ttu.ee

Koordinaator: ann.neudorf@ttu.ee
+372 620 3422

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Veebileht: www.ttk.ee

Koordinaator:triin.helimets@ttk.ee
+372 671 1713

Tallinna Ülikool

Veebileht: www.tlu.ee

Koordinaator: laura.roop@tlu.ee
+372 640 9123

Tartu Ülikool

Veebileht: www.ut.ee

Koordinaator: karoliina.v.pennarun@ut.ee
+372 737 6164

Õppimine
Praktika

Enne kandideerimist

1

Võta ühendust oma kooli Erasmus+ koordinaatoriga ja uuri, millised on sinu võimalused välismaale õppima minna.

Kandideerimine

2

Vali kõrgkool/ kõrgkoolid, kuhu soovid kandideerida.

3

Esita kandideerimisavaldus, lisa vajaduse korral keeleoskuse tõend, esialgne õppeleping ja motivatsioonikiri.

4

Kui vaja, osale vestlusel, kuhu Erasmus+ koordinaator sind kutsub.

Peale kandideerimist

5

Sind teavitatakse õpirändesse lubamise otsusest.

6

Esita välisülikoolile dokumendid, mida ülikool nõuab.

7

Tutvu väliskõrgkoolis pakutavate ainetega ning lisa soovitud ained õppelepingusse. Leping peab olema enne õpingute algust kolmepoolselt (sina, saatev ülikool ja vastuvõttev ülikool) allkirjastatud.

8

Saad vastuvõtukirja ja allkirjastatud õppelepingu välisülikoolist.

Vajaduse korral saada õppeleping kolmepoolselt allkirjastatult enne õpingute algust vastuvõtvasse ülikooli.

9

Enne õpirändele minekut sõlmitakse stipendiumileping.

Õpirändel

10

Soorita vajalikud ained ning naudi õpirände kogemust.

Pärast õpirännet

11

Küsi välisülikoolist enne lahkumist ametlik kinnituskiri (Confirmation Letter).

12

Küsi välisülikoolist enne lahkumist hinneteleht (Transcript of Records).

13

Esita dokumendid oma kodukõrgkoolile.

14

Esita avaldus ainepunktide üle kandmiseks oma kodukõrgkoolis.
Täida tagasiside aruanne.

Enne kandideerimist

1

Võta ühendust oma kooli Erasmus+ koordinaatoriga ja uuri, millised on sinu võimalused välismaale praktikale minna.

Kandideerimine

2

Vali praktikakoht, kuhu soovid kandideerida.

3

Esita kandideerimisavaldus, lisa vajaduse korral keeleoskuse tõend ja muud nõutud dokumendid.

Peale kandideerimist

4

Sind teavitatakse praktikale lubamise otsusest.

5

Esita praktikakohale dokumendid, mida nõutakse.

6

Saad vastuvõtukirja ja allkirjastatud lepingu praktikakohast.

Praktikal

7

Soorita praktika ning naudi kogemust.

Pärast praktikat

8

Küsi enne praktikakohast lahkumist ametlik kinnituskiri (Confirmation Letter).

9

Esita dokumendid oma kodukõrgkoolile.

10

775

11

Esita avaldus oma ainepunktide üle kandmiseks oma kodukõrgkoolis.
Täida tagasiside aruanne.

Kas teadsid?

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse
Agentuuri haridusprogrammide keskus aitab: