Menüü

Koostööprojektid
noortevaldkonnas
Koostöö-projektid
noorte-valdkonnas

Erasmus+ rahvusvaheliste koostööprojektid võimaldavad jagada kasulikke töökogemusi ning lahendada noortevaldkonna probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Mis on prioriteedid?

Noorsootöö kvaliteedi, uuenduslikkuse ja tunnustamise edendamine.

Poliitikate, uuringute ja praktikate ühildamine.

Noorte töövõimaluste soodustamine.

Noorte aktiivse osaluse, algatusvõime ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine.

Eesti jaoks on prioriteetseks teemaks ka nutikas noorsootöö ja selle teemalised projektid on kindlasti tervitatud.

Milliseid projekte saab teha ja
kui kaua need kestavad?

Erasmus+ programm pakub noortevaldkonnale kahte tüüpi koostootööprojekte: suuremahulised koostööprojektid ja väikeprojektid.

Väikeprojektid

Small-scale Partnerships

 

kestus 6-24 kuud

 

Partneriteks sobivad nii Eestis kui ka kõigis programmiriikides asuvad organisatsioonid. Antud tegevustüübi puhul ei saa kaasata partnerriikide organisatsioone.

 

Loe lähemalt

Suuremahulised koostööprojektid

Cooperation Partnerships

 

kestus 12-36 kuud

 

Partneriteks sobivad nii Eestis kui ka kõigis programmi ja partnerriikides asuvad organisatsioonid.

 

Loe lähemalt

Kevadisse taotlusvooru esitatav projekt peab algama 1. novembri 2021  ja 28. veebruari 2022 vahel.
Väikeprojektidele ettenähtud sügisesse taotlusvooru esitatav projekt peab algama 2022. aasta 1. märtsi ja 31. mai vahel.

Mida saab eesmärkide saavutamiseks teha?

 • Noorsootöö materjalide ja meetodite arendamine, uute pedagoogiliste lähenemiste kasutamine ja vahendite loomine.
 • Noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse suurendamisele ning võrgustiku loomisele suunatud tegevused.
 • Projektipõhine koostöö, üksteiselt õppimine, töötoad, virtuaalsed laboratooriumid ja koostöökeskkonnad.
 • Strateegiliste koostööplaanide väljatöötamine ja elluviimine.
 • Informeerimine, juhendamine, nõustamine, coaching.
 • Noortevaldkonna uuringute korraldamine ja võrdlevate analüüside koostamine.
 • Noorsootöö kvaliteedistandardite ja pädevusprofiilide loomine.
 • Tegevused noorsootöö kvaliteedi, tunnustamise ning hindamise parandamiseks.
 • Rahvusvahelised koolitus- ja õppetegevused.

Tegemist pole lõpliku nimekirjaga, iga taotleja peab projekti loomisel lähtuma just enda eesmärkidest ning oodatavatest tulemustest.

Rahastamine

 • Taotluse täitmisel ja projekti elluviimisel tuleb järgida rahastusreegleid.
 • Väikeprojektide ja koostööprojektide toetuse arvestamise põhimõtted on erinevad.
Väikeprojektide rahastusreeglid Koostööprojektide rahastusreeglid Vahemaa kalkulaator

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

05.10.2021 - 05.10.2021 Taotlustähtaeg: Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektid, II voor

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme. Solidaarsusprojektide üldised põhimõtted:…

Loe edasi

05.10.2021 - 05.10.2021 Taotlustähtaeg: Erasmus+ noorte õpirändeprojektid, II voor

Erasmus+ pakub noortele rohkelt võimalusi välismaal uute kogemuste saamiseks ja sõprade leidmiseks, aga mitte ainult!…

Loe edasi