Menüü

Euroopa-sisene
õpiränne kõrghariduses

Õpirändeprojektides saavad tudengid, äsjalõpetanud, õppejõud ja teised kõrgkooli töötajad omandada uusi erialaseid teadmisi ja oskusi rahvusvahelises keskkonnas ning ka oma teadmisi edasi anda.

Mis on eesmärgid?

Osaleda Euroopa haridusmaastiku loomises.

Tugevdada sidet hariduse ja teaduse vahel.

Arendada tudengite kriitilist mõtlemist.

Suurendada tööhõivet, inimeste sotsiaalset ja ühiskondlikku kaasatust ning innovatsiooni ja keskkonna kestlikkust.

Anda igale tudengile võimalus osaleda õpirändes kas õppimiseks või praktikaks.

Anda õppejõududele, sh ettevõtetest õpetama kutsutud ekspertidele rahvusvahelise õpetamise kogemus ning pakkuda töötajatele rahvusvahelist enesetäiendamist.

Arendada rahvusvahelisi ja valdkondade üleseid õppekavasid ning uuenduslikke viise õppimiseks ja õpetamiseks.

Millised on prioriteedid?

Euroopa Liidu hariduspoliitika järgi jagunevad prioriteedid kaheks: horisontaalsed ehk programmiülesed ja valdkondlikud. Põhiteemad on otseselt seotud ka Eesti hariduse sihtidega.

Programmiülesed prioriteedid

Kaasav Erasmus+

Erasmus+ programmi raames õpirännet korraldav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevuse aspektides kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet ning peab tagama kõigile õpirändes osalejatele õiglased ja võrdsed tingimused. Võimaluse korral peaks toetust saav organisatsioon aktiivselt kaasama õpirändesse vähemate võimalustega osalejaid ja kasutama selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi ja muid vahendeid.

Roheline Erasmus+

Toetust saav organisatsioon peab edendama oma osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, eelistama õpirände korraldamisel säästlikke reisimisviise, kasutades selleks maksimaalselt programmis ette nähtud rahalisi vahendeid.

Digitaalne Erasmus+

Toetust saav organisatsioon peaks kasutama digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilist õpirännet ja parandada koostööd partnerorganisatsioonidega. Selleks tuleb kasutada programmi poolt pakutavaid digitaalseid tööriistu, veebiplatvorme ja muid võimalusi selleks, et tagada õpirännete ja partnerlussuhete digitaalne haldamine.

Milliste riikidega saab koostööd teha?

Õpirännata on võimalik programmiriikidesse – kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Programmi rahvusvaheline osa võimaldab teha õpirändeid kõigisse maailma riikidesse.

Loe lähemalt osapoolte kohta.

Kui kaua projekt kestab?

Projekt võib kesta

26 kuud.

2022. aasta projektide aeg on 01.06.2022-31.07.2024

Milliseid tegevusi saab teha?

  • Üliõpilaste ja äsjalõpetanute füüsilised või põimitud vahetusõpingud ja praktika.
  • Doktorantide lühiajalised õpiränded.
  • Töötajate füüsilised või põimitud lähetused õpetamiseks (sh ettevõtetest õpetama kutsutud eksperdid) ning enesetäiendamiseks.
  • Põimitud intensiivprogrammid (ehk BIP) tudengitele või töötajatele.
  • Eesti Vabariigi lisatoetus õpirändes osalevale tudengile ja äsjalõpetanule.
  • Lisatoetused vähemate võimalustega tudengitele, nii õppimise kui praktika eesmärgil õpirännete korral.
  • Lisatoetused osalejatele rohelise reisimisviisi eelistamise korral.
  • Lisatoetus erivajadustega osalejatele, lisakulude hüvitamine kuni 100%.
  • Praktikandi lisatoetus.

Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände jaoks saavad toetust taotleda Eesti kõrgkoolid, kellel on Erasmus+ kõrgharidusharta.

Rahastusreeglid 2021 Rahastusreeglid 2022 Rahastusreeglid 2023 Vahemaa kalkulaator

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

06.05.2024 - 08.05.2024 Konverents “Empowering students in the digital age”

Konverents toimub Saksamaal, Münchenis 6.–8. mail 2024 ja see käsitleb Erasmuse prioriteete „digipööre“ ja „demokraatlikus…

Loe edasi

01.06.2024 - 11.11.2024 Inclusion ACAdemy koolitussari

Kutsume teid Inclusion ACAdemy koolitusele, mis käsitleb kaasamist rahvusvahelises kõrghariduses, et õppida, kuidas rakendada praktilisi…

Loe edasi