Menüü

Agentuurist

Oleme Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide
riiklik agentuur Eestis. Agentuuri alla kuuluvad veel Eurodesk,
Nordplus, Euroguidance, Euroopa keeleõppe tunnuskiri ning SALTO
Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus. Erasmus+ ja Euroopa
solidaarsuskorpuse agentuur kuulub Haridus- ja Noorteameti koosseisu.

Hea teada

Agentuur koosneb haridusprogrammide keskusest, noorteprogrammide keskusest, lepingute ja järelevalve büroost ning turundusbüroost. Lisaks toimetavad meil ka kvaliteedijuht ja -spetsialist ning finantsjuht ja -spetsialist.

2021. aastal ühines Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur Haridus- ja Noorteametiga. Sisuliselt on agentuur Sihtasutuse Archimedes järjepidevuse kandja, mis on olnud Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammide riiklikuks agentuuriks juba alates 1997. aastast.

Agentuurina oleme hinnatud abiline kõigile neile haridus- ja noortevaldkonna asutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti konkurentsivõime tugevdamist ning haridus- ja noortevaldkonna arengut.

Toetame noorte ja täiskasvanute õpirännet, haridus- ja noortevaldkonna arengut, rahvusvahelist koostööd ning noorte osalust ja ühiskonda panustavaid projekte.

Esindame Eestit rahvusvahelistes võrgustikes ning teeme koostööd mitme partnerorganisatsiooniga üle maailma. Agentuuris tegutsevad lisaks programmispetsialistidele karjäärinõustajaid toetav Euroguidance, rahvusvahelise noorteinfoga tegelev Eurodesk, Nordplus, Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri ning SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus.

Oma tegevuses arvestab agentuur Euroopa konteksti ja põhiväärtusi ning täidab Euroopa ja Eesti haridus- ja noortepoliitika eesmärke ja prioriteete. Rohkem infot Euroopa haridus- ja noortepoliitika kohta on saadaval DG EAC ja EACEA kodulehtedel.

Meie väärtused ja tegevused:

  • igaühe õigus parimale haridusele, enesearengule ja ühiskondlikule kaasatusele;
  • tasuta õppimisvõimaluste tagamine Erasmus+ programmiga Euroopa Liidus ja ka mujal;
  • eri riikides saavutatud õpiväljundite tunnustamine;
  • koostöö tunnustatud koolide-ülikoolidega ning rahvusvahelise koostöö võimaluste loomine hariduse ja noorte valdkonnas.

Käimasoleval programmiperioodil (2021 – 2027) on meie fookus suunatud neljale teemale.

Kaasamine ja mitmekesisus

Uued programmid pakuvad võimalusi inimestele sõltumata nende majanduslikest võimalustest, asukohast, erivajadusest, tervisemuredest, sotsiaalsetest barjääridest ja muudest takistustest.

Rohelisem Euroopa

Rohelisema Euroopa ideed  toetavad nn rohelisem õpiränne, jätkusuutlikkuse projektid ning keskkonda väärtustavam ning teadlikum haridus igal tasandil.

Digitaalne Euroopa

Digitaalsus kui oluline vahend jätkusuutliku tuleviku loomisel ning meie ees seisvate väljakutsetega tegelemisel, koostöö tihendamisel ning uute võimaluste loomisel.

Osalus demokraatias

Inimeste, eriti noorte teadlikkuse kasvatamine demokraatlikest protsessidest, osaluse kasvatamine nii kohalikul kui ka üldisemal tasandil.