Menüü

Üldharidustöötajate
õpiränne
Üldharidus-töötajate
õpiränne

Õpiränne pakub õppimisvõimalusi ja toetab rahvusvahelist koostööd. Õpiränne peab olema seotud saatva asutuse arengukava eesmärkidega.

Miks minna?

Hea võimalus end täiendada ja õppida rahvusvahelises keskkonnas.
Uued tutvused ja kontaktid viivad tihti järgmiste koostööprojektideni, millest on kasu kogu asutusel.
Tood kaasa uusi metoodikaid ja oskusi, mis toetavad kogu asutuse arengut.

Hea teada

Õpiränded toimuvad välisriigis asuvas õppeasutuses või muus sobivas organisatsioonis.

Oma õpirändetegevuste jaoks on võimalik leida koostööpartnereid Euroopa koolihariduse platvormi (ESEP) kaudu.

Üksikisikud Erasmus+ programmist toetust  taotleda ei saa – projekti esitab organisatsioon, mille töötajaid õpirändele saadetakse.

Koostööpartnereid leiab eTwinningust.

Mida saab õpirändes teha?

 • Minna välisriiki vastuvõtvasse organisatsiooni töövarjuks.
 • Saada kogemusi välisriigis õpetades.
 • Osaleda kursustel ja koolitustel. Euroopa Komisjon on välja töötanud kursuste ja koolituste kvaliteedistandardi.
 • Kõiki füüsilisi õpirändeid saab kombineerida virtuaalsete tegevustega.

Kui kauaks saab minna?

Töövarjutamine

2 – 60 päeva

Õpetamine välisriigis

2 – 365 päeva

Kursustel ja koolitustel osalemine

2 – 30 päeva

Need õpirände kestused kehtivad õpirände füüsilise (mitte virtuaalse) osa suhtes, millele lisanduvad veel reisipäevad.

Kes saavad õpirändele minna?

 • Õpetajad
 • Koolijuhid
 • Teised üldhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid – abiõpetajad, eripedagoogid, õppenõustajad, psühholoogid, hariduskorraldajad
 • Toetust saanud asutuste Erasmus+ koordinaatorid
 • Osalejad peavad olema saatva organisatsiooni töötajad või tegema sellega regulaarselt koostööd, aidates ellu viia organisatsiooni põhitegevusi. Saatev asutus peab suutma vajaduse korral tõendada õpirändel osaleja seotust organisatsiooniga.

Kuhu saab õpirändele minna?

Üldhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Milliseid kulusid õpirändeprojektist kaetakse?

 • Õpirände ettevalmistuse kulud.
 • Reisikulud õpirände sihtriiki ja tagasi sõitmiseks.
 • Kulud, mis on seotud sihtriigis elamisega.
 • Kursustel ja koolitustel osalemise korral ka kursusetasud.

Kuidas saab õpirändele minna?

Haridustöötajate õpirännet korraldab saatev asutus, mis taotleb Erasmus+ programmist toetust õpirännete elluviimiseks ja vastutab nii õpirände praktilise korralduse kui ka kvaliteetse sisu eest.

Loe täpsemalt toetuse taotlemise kohta.

Mida arvavad need, kes on käinud?

Vaata kõiki
     
   
   

Ellen Rosimannus

Saksamaa 1 aasta 3 kuud

“Erasmus+ annab kordumatu õppimiskogemuse, avardab isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning on tohutu motivatsioonilaks!“

Loe edasi