Menüü

Täiskasvanuhariduse
töötajate õpiränne
Täiskasvanu-hariduse töötajate
õpiränne

Täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatel on suurepärane võimalus end täiendada ja õppida rahvusvahelises keskkonnas. Õpiränne peab olema seotud saatva asutuse arengukava eesmärkidega.

Miks minna?

Hea võimalus end täiendada ja õppida rahvusvahelises keskkonnas.
Uued tutvused ja kontaktid viivad tihti järgmiste koostööprojektideni, millest on kasu kogu asutusel.
Õpirändel käinud koolitajad on altimad saadud kogemusi oma asutuse igapäevatöös rakendama, kasutades uusi metoodikaid ja lähenemisi.

Hea teada

Õpiränded toimuvad välisriigis asuvas täiskasvanuharidust pakkuvas asutuses või muus sobivas organisatsioonis.

Üksikisikud Erasmus+ programmist toetust taotleda ei saa – projekti esitab organisatsioon, mille töötajaid õpirändele saadetakse.

Mida saab õpirändes teha?

 • Minna välisriiki vastuvõtvasse organisatsiooni töövarjuks.
 • Saada kogemusi välisriigis õpetades.
 • Osaleda kursustel ja koolitustel. Euroopa Komisjon on välja töötanud kursuste ja koolituste kvaliteedistandardi.
 • Kõiki füüsilisi õpirändeid saab kombineerida virtuaalsete tegevustega.

Kui kauaks saab minna?

Töövarjutamine

2 – 60 päeva

Õpetamine välisriigis

2 – 365 päeva

Kursustel ja koolitustel osalemine

2 – 30 päeva

Need õpirände kestused kehtivad õpirände füüsilise (mitte virtuaalse) osa suhtes, millele lisanduvad veel reisipäevad.

Kes saavad õpirändele minna?

 • Täiskasvanute õpetajad ja koolitajad.
 • Täiskasvanuhariduses tegutsevad töötajad (asutuse juhtkond, poliitikakujundajad, nõustajad, vabatahtlikud jt), kes teevad tihedat koostööd saatva asutuse eesmärkide täitmisel.
 • Osalejad peavad olema saatva organisatsiooni töötajad või tegema sellega regulaarselt koostööd, aidates ellu viia organisatsiooni põhitegevusi. Saatev asutus peab suutma vajaduse korral tõendada õpirändel osaleja seotust organisatsiooniga.

Kuhu saab õpirändele minna?

Täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Milliseid kulusid õpirändeprojektist kaetakse?

 • Õpirände ettevalmistuse kulud.
 • Reisikulud õpirände sihtriiki ja tagasi sõitmiseks.
 • Kulud, mis on seotud sihtriigis elamisega.
 • Kursustel ja koolitustel osalemise korral ka kursusetasud.

Kuidas saab õpirändele minna?

Haridustöötajate õpirännet korraldab saatev asutus, mis taotleb Erasmus+ programmist toetust õpirännete elluviimiseks ja vastutab nii õpirände praktilise korralduse kui ka kvaliteetse sisu eest.

Loe täpsemalt toetuse taotlemise kohta.

Kasulikku infot: EPALE veebileht

Mida arvavad need, kes on käinud?

Vaata kõiki
     
   
   

Jelena Lohmatova

erinevad sihtkohad

„Erasmus+ on loodud selleks, et inimeste elu muutuks paremaks. Inimesed avastavad uusi võimalusi, iseennast ja kogu maailma. See on elumuutev kogemus!“

Loe edasi
     
   
   

Kirsti Sinivee

Portugal 1 nädal

Kirsti Sinivee käis oma esimeses Erasmus+ programmi õpirändes 2016. aastal, kui oli töövari Saksamaal.

Loe edasi