Menüü

Euroopa auhind
innovatiivsetele
õpetamisviisidele
Euroopa auhind
innovatiivse-tele
õpetamis-viisidele

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind on Erasmus+ programmis osalevate koolide õpetajate töö ja panuse tunnustamiseks õpetajakutse väärtustamisel ning innovaatiliste õpetamisviiside kaudu rahvusvahelise hariduskoostöö olulisuse rõhutamiseks Euroopa haridusruumi loomisel aastaks 2025.

Eesmärgid

Tunnustada koolide ja õpetajate saavutusi ning muuta õpetajate töö paremini nähtavaks.

Leida ja jagada häid ning toimivaid õppimis- ja õpetamisviise.

Rõhutada Erasmus+ programmi panust õpetajate koostöö edendamisel Euroopas.

Tõhustada õpetajate ja kooli töötajate üksteiselt õppimist.

2022. aasta prioriteedid ja kandideerimine

Selle aasta taotlusvooru eelisteemad lähtuvad Euroopa Komisjoni algatusest “Uus Euroopa Bauhaus”: koos õppimine, loovuse ja jätkusuutlikkuse edendamine (inglise keeles: Learning together, promoting creativity and sustainability).

  • Koos õppimine – kaasamine, mitmekesisuse väärtustamine, ligipääsetavus, võrdsus kõigi jaoks
  • Loovus – innovaatilised füüsilised õpiruumid
  • Jätkusuutlikkus – keskkonnahoid, kooskõla looduse ja meid ümbritseva keskkonna vahel.

Auhinnale saavad kandideerida edukalt lõppenud Erasmus+ koordinaatorprojektid (KA1, KA2), mis on alanud aastatel 2017 – 2021.  Auhind antakse välja neljas kategoorias: alusharidus, põhiharidus, keskharidus ja kutseharidus.

Kandideerimiseks tuleb saata täidetud ingliskeelne taotlusvorm.  Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri, e-posti aadressile anni.korts-laur@harno.ee vahemikus 04.04 – 01.05 2022.

Auhinnal on sümboolne väärtus. Auhinnavõitjad kuulutatakse üle-euroopaliselt välja septembris. Oktoobris toimub Belgias, Brüsselis võitjate võrgustumisüritus, mida hetkel planeeritakse korraldada kohapealse sündmusena. Palume auhinnale kandideerides olla valmis ka selleks, et võitjatest filmitakse suve lõpus-sügise hakul väike videoklipp.

Varasemad võiduprojektid rohkem auhinnale kandideerida ei saa.

Taotlusvorm

Võitjad 2021

Põhihariduses

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpirändeprojekt „Kaasav kool“
Eelarve 10 176 eurot
Osalejaid 7, partnerid Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik, Saksamaa.

Projekti eesmärgiks oli leida lahendus kaasamise probleemile koolis. Õpetajad soovisid minna õpirändesse töövarjudena ning saada kogemusi nendest riikidest, kus kaasava hariduse teema on hästi korraldatud. Partnerid leiti põhjalikku eeltööd tehes ja enne õpirännet tehti ka kultuuriline ning keeleline ettevalmistus. Peale erialaste teadmiste paranemist tunnevad õpetajad, et projekt mõjus hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Erasmus+ on andnud kordumatu õppimiskogemuse, avardanud isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning oli tohutu motivatsioonilaks!

Vaata lisaks!
Projekti raames valminud meetodite kogu, mille eesmärgiks on parandada õpetajate valmisolekut, teadmisi ja oskusi haridusliku erivajadusega õpilaste toetamiseks.
Paide Hillar Hanssoo Põhikooli projekti videolugu.

Kutsehariduses

Kuressaare Ametikooli strateegilise koostöö projekt „Designstem: integrated design + STEM education“
Toetussumma  352 080 €, osalejate arv 408 (terves projektis koos partneritega)
Partnerid: Sloveenia, Saksamaa, Soome, Portugal, Itaalia, Holland, Eestist ka Tartu Kunstikool, Ühendkuningriik, Kreeka, Eestist ka Tartu Kunstikool.

Projekti väljundiks olid e-õppematerjalid disaini ja MATIK-ainete lõimitud õppeks 16+ vanuses õpilastele.

Vaata lisaks! Kuresaare Ametikooli projekti videolugu.

Keskhariduses

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpirändeprojekt „Õpetaja professionaalne areng muutunud õpikäsituse valguses“
Eelarve  28 056 €
Tartu Tamme Gümnaasiumi 12 õpetajat käisid kolme aasta jooksul Itaalia, Hispaania, Ungari ja Ühendkuningriigi koolides.

Projekti eesmärk oli saata oma õpetajad Euroopa koolidesse tutvuma innovaatiliste õpimeetoditega, et nad tooksid uued teadmised ja kogemused koju tagasi ja saaksid neist kasu ka oma enese klassiruumis. Projekt toetas kooli arenguvajadusi ja aitas  edendada uuenduslikke õpetamisstrateegiad, nagu segaõpe ja integreeritud õppekava. Projekt valmistas õpetajaid ette ka edasiseks koostööprojektiks “May ICT be with you” mis sai toetuse 2019. aastal.

Vaata lisaks! Tartu Tamme Gümnaasiumi projekti videolugu.

Lisamaterjalid:

2021. aasta üle-euroopaline võitjate kompendium

Allalaaditav kompendiumi versioon

Pildigalerii tunnustamissündmuselt 20.10.2021

Auhinnast

Auhinnale saavad kandideerida Erasmus+ edukalt lõppenud õpirände- ja koostööprojektid kord aastas alates 2021. aastast.

Auhind antakse välja neljas kategoorias: alusharidus, põhiharidus, keskharidus ja kutseharidus.
Auhinnal on sümboolne väärtus.

Taotlus auhinnale kandideerimiseks tuleb esitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuurile.

Järgmine taotlusvoor: 04.04 – 01.05.2022.