Menüü

Noorsootöötajate
õpiränne
Noorsoo-töötajate
õpiränne

Hea teada

Õpiränne pakub noorsootöötajatele võimalust end erialaselt arendada rahvusvahelistel seminaridel, koolitustel, kontaktseminaridel, õppevisiitidel jne.

Samuti on võimalus minna töövarjuks välisriikide aktiivsetesse noorsootööorganisatsioonidesse.

Kõiki tegevusi saab kombineerida ning kujundada vastavalt sellele, millised on konkreetse osaleja vajadused ja soovitud mõjud.

Õpiränne aitab kaasa ka organisatsiooni arengule, mõjutades osalenu tööd noortega.

Kes saavad õpirändele minna?

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, kellel on vaja arendada oma pädevusi igapäevatööks noortega. Noorsootöötajate õpiränne ei ole suunatud õpetajatele, v.a need õpetajad, kes töötavad noortega ka väljaspool formaalharidust, näiteks huviringide juhendajad.

Omandatud õpiväljundeid, sealhulgas materjale, meetodeid ja tööriistu tuleb edasi levitada ning arendada. Nii areneb kogu noorsootöö valdkond ning kujuneb noortepoliitika.

Kuidas saab õpirändele minna?

Õpirändele minekuks on vaja esitada tähtajaks taotlus.

Lisainfo ja taotlemine Noorteprogrammide keskuse lehel.