Menüü

Õpiränne
kutsehariduses
Õpiränne
kutse-hariduses

Osaledes Erasmus+ õpirändes saavad nii kutseharidustöötajad kui ka kutseõppurid suurepärase võimaluse end erialaselt täiendada ja jagada teadmisi rahvusvahelises keskkonnas. Sama oluline on rakendada Erasmus+ õpiränne organisatsiooni arengueesmärkide saavutamise ja pakutava kutseõppe kvaliteedi parandamise teenistusse.

Mis on eesmärgid?

Esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses.

Õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine.

Millest lähtuda Erasmus+ õpirände kavandamisel?

Õpirändeid korraldavad organisatsioonid peavad järgima ühiseid Erasmus+ õpirände kvaliteedistandardeid. Standardid on kehtestatud selleks, et ühelt poolt tagada kõigile osalejatele hea õpirändekogemus ja kindlustada planeeritud õpiväljundite saavutamine, teiselt poolt aidata organisatsioonidel saavutada oma arengueesmärgid.

Millised on Erasmus+ programmi aluspõhimõtted?

Kaasamine ja mitmekesisus

Erasmus+ programmiga õpirännet korraldav organisatsioon peab austama kõigis oma tegevustes kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtet ning tagama kõigile õpirändes osalejatele õiglased ja võrdsed tingimused. Võimaluse korral peab toetust saav organisatsioon aktiivselt kaasama õpirändesse vähemate võimalustega osalejaid ja kasutama selleks võimalikult palju programmiga ette nähtud raha ja muid vahendeid.

Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnaalane vastutus

Toetust saav organisatsioon peab edendama oma osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, eelistama õpirände korraldamisel säästlikke reisimisviise, kasutades  selleks võimalikult palju programmiga ette nähtud raha.

Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ning virtuaalne ja põimitud õpiränne

Toetust saav organisatsioon peab kasutama digitaalseid vahendeid ja õppemeetodeid, et täiendada füüsilist õpirännet ja tihendada koostööd partnerorganisatsioonidega. Selleks tuleb võimalikult palju kasutada programmi pakutavaid digitaalseid tööriistu, veebiplatvorme ja muid võimalusi.

Kes saab esitada taotluse?

 • Taotlusi saavad esitada kutseõppeasutused või muud kutsehariduse valdkonnas rolli omavad organisatsioonid. Täpsem info.
 • Taotluse võib esitada individuaalse organisatsioonina või õpirände konsortsiumina. Konsortsium peab koosnema vähemalt kahest Eestis tegutsevast asutusest ning konsortsiumi koordinaator peab omama Erasmuse õpirände akrediteeringut. Individuaalselt taotlemisel akrediteeringut ei nõuta. Loe lähemalt akrediteeringu taotlemisest.
 • Üksikisikud toetust taotleda ei saa.

Millised on õpirände sihtriigid?

Kutsehariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Erasmus+ õpirände akrediteeringuga asutustel on lubatud ka üleilmne õpiränne peaaegu kõikidesse maailma riikidesse.

Millisteks tegevusteks saab toetust taotleda?

Haridustöötajate õpiränne

 

Töövarjutamine

(2 – 60 päeva)

 

Õpetamine välisriigis

(2 – 365 päeva)

 

Kursustel ja koolitustel osalemine

(2 – 30 päeva)

 

Rohkem infot õpiränduri lehel.

Õppijate

õpiränne

 

Lühiajaline õpiränne

(10 – 89 päeva)

 

Pikaajaline õpiränne (ErasmusPro)

(90 – 365 päeva)

 

Kutsevõistlustel osalemine

(1 – 10 päeva)

 

Rohkem infot õpiränduri lehel.

Muud toetavad tegevused

 

Kutsutud väliseksperdid

(2 – 60 päeva)

 

Õpetajapraktikantide vastuvõtmine

(10 – 365 päeva)

 

Ettevalmistavad kohtumised

Kõikide õpirännete korraldamisel on võimalik rakendada põimitud õpirännet (blended mobility).
Eespool nimetatud miinimum- ja maksimumkestust kohaldatakse õpirände füüsilise osa suhtes, millele lisanduvad veel reisipäevad.

Loe lähemalt erinevate tegevusvõimaluste kohta programmijuhendist.

Millised on õpirände projektide tüübid?

Lühiajalised õpirändeprojektid

 • On kõige lihtsam ja kiirem viis Erasmus+ programmis osalemiseks.
 • Eelnev akrediteerimine pole vajalik, aga seatud on mitmed piirangud, näiteks osalejate arv ja projekti kestus.
 • Lühiajalised õpirändeprojektid läbivad kvaliteedihindamise.
 • Vaata lähemalt programmijuhendist lk 82 – 85.

Akrediteeritud asutuste õpirändeprojektid

 • On mõeldud neile üksikasutustele ja konsortsiumitele, kes soovivad korraldada õpirännet süsteemselt ja kel on pikaajalised eesmärgid.
 • Eelnevalt on vajalik läbida akrediteerimise protsess. Loe lähemalt akrediteeringu taotlemisest.
 • Akrediteeritud asutuste õpirändeprojektide korral kvaliteedihindamist ei toimu.
 • Vaata lähemalt programmijuhend lk 86 – 87.

Eelarve jaotuse põhimõtted akrediteeritud asutustele.

Millised on õpirändeprojekti võimalikud kululiigid?

 • osalemisega seotud korralduslikud kulud
 • kulu sihtriiki ja tagasi sõitmiseks
 • sihtriigis elamise kulud
 • õpirändega seotud kursusetasud
 • vähemate võimalustega osalejate lisatoetus
 • ettevalmistav lähetus
 • keeleõppetoetus (teatud tingimustel)
Vahemaa kalkulaator

Kuidas toimub
õpirändeprojekti
taotlemine?

Ettevalmistus

1

Kui veel pole, loo kasutaja Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate autentimisteenuse EU Login lehel. NB! Kasuta konto loomisel KINDLASTI e-posti aadressi, teised võimalused Erasmus+ keskkondades ei toimi!

2

Registreeri oma asutus/kontrolli, kas juba omate OID koodi.

3

Leia taotluskeskkonnast õige taotlusvorm, tutvu küsimustega.

4

Enne, kui asud taotlust täitma, tutvu kindlasti projekti tingimuste, rahastusreeglite ning hindamiskriteeriumitega.

5

Uuri, kas agentuur on korraldamas koolitusi taotlejatele või on võimalik mõne toimunud ürituse salvestust vaadata.

Taotlemine

6

Muuda taotluskeskkond eestikeelseks.

7

Täida taotlus eesti keeles.

8

Esita taotlus õigeks tähtajaks.

Iga asutus saab esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse haridusvaldkonna kohta.

Hindamine

9

Oota, kuni agentuuri töötajad ja valdkonna eksperdid taotlust hindavad.

10

Esmalt tehakse taotlustele tehniline kontroll, võimalik on tehnilisi puudusi kõrvaldada, nt kui taotlusel puudus nõutud lisa.

11

Sisulisel hindamisel järgitakse programmijuhendis kirjeldatud hindamiskriteeriumeid.

12

Toetada saab ainult neid projekte, mis koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ning igas kategoorias vähemalt 50% suurimast võimalikust punktide arvust.

13

Hindamistulemuste järgi moodustub taotlustest pingerida.

14

Pingerea järgi teeb valikukomisjon agentuurile ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte.

Lepingu sõlmimine

15

Pärast rahastusotsuse kinnitamist teatatakse kõigile taotlejatele otsusest kirjalikult.

16

Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping ja taotlejast saab toetusesaaja.

17

Õpirändeprojekti lepingu alusel tehakse ettemakse 80%.

Tulevased seminarid ja vebinarid

Vaata kõiki

08.12.2021 Euroopa Komisjoni infopäev: suutlikkuse suurendamine kutsehariduse ja -õppe valdkonnas (Capacity building in the field of Vocational Education and Training)

8. detsembril tutvustatakse tsentraliseeritud koostööprojektide alla kuuluvat tegevust: suutlikkuse suurendamine kutsehariduse ja -õppe valdkonnas ning…

Loe edasi

09.12.2021 Erasmus+ 2022 haridusvaldkonna avaseminar

Erasmus+ 2022 haridusvaldkonna avaseminar toimub virtuaalselt 9. detsembril 2021. Kõik tulevased taotlejad ja programmihuvilised on…

Loe edasi

23.03.2022 Taotlustähtaeg: Erasmus+ koostööprojektid üldhariduses, kutsehariduses ja täiskasvanuhariduses ning noortevaldkonnas

Erasmus+ koostööprojektide kohta: üldhariduses siit, kutsehariduses siit, täiskasvanuhariduses siit, ning noortevaldkonnas siit.

Loe edasi