Menüü

Erasmuse õpirände
akrediteering

Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse-
ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele,
kelle jaoks on süsteemne õpirännete korraldamine
osa organisatsiooni strateegilisest arendamisest
ning neil on selles pikaajalised eesmärgid.

Eesmärgid

Õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine.

Euroopa ühise haridusruumi loomine.

Õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine üldhariduses.

Esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses.

Formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduses.

Akrediteeringu taotlemine

Miks taotleda Erasmuse akrediteeringut?

Erasmuse õpirände akrediteering kergendab toetuse taotlemist tulevikus – akrediteeringuga organisatsioonid saavad lihtsama ligipääsu õpirände rahastamisvõimalustele.

Kes saab taotleda Erasmuse akrediteeringut?

Sobivad organisatsioonid on üld-, kutse- või täiskasvanuhariduses õpet pakkuvad asutused või muud selles haridusvaldkonnas rolli omavad organisatsioonid. Täpsem info.

Taotluse võib esitada individuaalse organisatsioonina või õpirände konsortsiumi koordinaatorina. Varasem Erasmus+ programmis osalemise kogemus ei ole nõutud, kuid mõistlik on alustada lühiajaliste õpirändeprojektidega ning seejärel liikuda edasi akrediteeringu taotlemise juurde.

Väljaantavate akrediteeringute arv on piiratud. 2023 taotlusvoorus antakse 12 akrediteeringut üldhariduse valdkonnas, 5 kutsehariduse valdkonnas ning 2 täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Millal on akrediteeringu taotlemise tähtaeg?

Akrediteeringut saab taotleda korra aastas sügisel.
Järgmine taotluste esitamise tähtaeg: 1. oktoober 2024.

Kuidas toimub taotlemine?

Taotluskeskkonda sisenemiseks peate olema registreerunud Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EU Login“ lehel. Taotlemiseks on vajalik organisatsiooni tunnuskood OID.

Taotluskeskkond:

  • Taotluskeskkonda pääseb siit. Akrediteeringu taotlusvormid on koodiga KA120 ning enne taotlusvormi avamist tuleb valida sobiv haridusvaldkond.

Akrediteeringu taotlused täidetakse eesti keeles. (Kui taotlusvorm avaneb ingliskeelsena, saate selle eestikeelseks muuta taotluskeskkonna parempoolsest ülemisest nurgast.)

 

Millised Eesti asutused on akrediteeritud?

Akrediteeritud täiskasvanuharidust pakkuvad asutused leiad siit

Akrediteeritud üldharidust pakkuvad asutused leiad siit

Akrediteeritud kutseharidust pakkuvad asutused leiad siit

Accredited adult education organizations are listed here

Accredited vocational education organizations are listed here

Accredited school education organizations are listed here