Menüü

Rahvusvahelise noorteinfo
võrgustik Eurodesk
Rahvus-vahelise noorteinfo
võrgustik Eurodesk

Kui sul on küsimus rahvusvaheliste projektide, välismaal õppimise või töötamise kohta, siis Eurodesk vastab!

Millega tegeleb Eurodesk?

Jagame noortele ja noorsootöötajatele infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas. Meilt saad infot võimalusterohkete programmide Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus kohta, lisaks veel mitmed projektid. Kui sul on küsimus – alusta meist!

Eurodeski tööks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele. Selleks teeme koostööd erinevate noorte- ja haridusasutustega ja vastame noorte küsimustele Euroopa Noorteportaalis.

Eurodesk Eesti võrgustik, mida juhib Noorteprogrammide keskus, katab pea tervet Eestit. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda haridus- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes jm.

Kui soovid rohkem infot rahvusvaheliste võimaluste kohta, kutsuda esinejat oma infosündmusele või teha koostööd, võta palun ühendust oma maakonna esindajaga.

Eesti Eurodesk kuulub kogu Euroopat hõlmavasse võrgustikku. Rahvusvahelist noorteinfot jagatakse 36 Euroopa riigis ja võrgustikku kuulub üle 1600 partneri.