Menüü

Euroopa-sisene
õpiränne tudengile

Erasmus+ programmiga saavad tudengid minna vahetusõpingutele või -praktikale Euroopasse, aga ka üle maailma.
Loe lähemalt, millised on sinu võimalused.

Miks minna?

Välisriigis elades ja õppides saad kiirelt sealse keele suhu.
Õpirändel leiad sõpru kogu eluks ja tervest maailmast.
Vahetusüliõpilase kogemus kasvatab enesekindlust ja iseseisvust.
Teises riigis elamine avardab maailmapilti ja võimaldab tutvuda teiste kultuuridega.

Kas teadsid?

Erasmus+ õpirände jooksul on sulle toeks sinu kodukõrgkool, vastuvõttev kõrgkool või asutus ning teised erasmuslased kogu maailmast.

Erasmus+ on programm, mis aitab õpirändele minna tudengitel nende vanusest olenemata. Igal aastal käib õpirändel ka üle 40-aastaseid tudengeid.

Erasmus+ programmis osalenud tudengite kogemusi vahendab organisatsioon Erasmus Student Network.

Erasmus+ programmis saad osaleda igas kõrgharidusastmes kokku kuni 12 kuud, kusjuures selle aja sisse võib mahtuda ka mitu erineva pikkusega õpirännet.

Vähemate võimalustega tudengitel on võimalik taotleda täiendavat lisatoetust ja/või kaasamistoetust. Vähemate võimalustega tudengid on: vajaduspõhise õppe- või eritoetuse saajad; lastega tudengid; vähenenud töövõimega tudengid; asenduskodu või eeskostja kodu taustaga tudengid; tervislike erivajaduste või krooniliste haigustega tudengid.

Kaasamistoetus on mõeldud katma lisakulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega osalejatega ja mida ei ole võimalik katta vähemate võimalustega osalejate lisatoetusest.

Kes saab minna?

 • Õpirändaja peab olema Eesti kõrgkooli tudeng olenemata kodakondsusest ja elamisloast.
 • Õpirändele saad minna juba esimesel aastal.
 • Vilistlase välispraktikale saad minna ühe aasta jooksul pärast õpingute lõppu, eeldusel, et avaldus on esitatud ja heaks kiidetud enne õpingute lõppu.

Kuhu on võimalik minna ja kui palju saab stipendiumi?

Õppima saad minna oma kodukõrgkooli Erasmuse partnerkõrgkoolidesse Euroopas ja ka mujal maailmas.

Praktikale saad minna välisettevõttesse või -organisatsiooni, mis võimaldab sul omandada oskused, mida praktika ette näeb.

Toetused ja muud stipendiumid

 • Nii pika- kui lühiajalisel õpirändel makstakse tudengile elamistoetust.
 • Pikaajalisel õpirändel praktikat sooritavale tudengile makstakse ka praktikandi lisatoetust.
 • Vähemate võimalustega osaleja gruppi kuuluvatel tudengitel on õigus taotleda täiendavat lisatoetust, mille summa varieerub olenevalt õpirände kestusest.
 • Rohelist reisiviisi kasutavad tudengid võivad saada ka täiendavalt rohelise reisiviisi toetust.
 • Teatud tingimustel võivad tudengid kvalifitseeruda ka reisitoetusele.
 • Eesti Vabariik on loonud Erasmus+ õpirändes osalevatele tudengitele täiendava lisatoetuse. Küsi oma kõrgkooli Erasmus+ koordinaatorilt lisainfot.

Erasmus+ programmi toetus ei pruugi katta kõiki välismaal õppimise ja/või praktikaga seonduvaid kulusid ning seega võib olla vajalik ka omafinantseerimine.

Hinnangulise toetuse nägemiseks kasuta Erasmus+ Grant Simulator lehte. Palun võta arvesse, et tegemist on ligikaudse kalkulatsiooniga ja lõplik toetusesumma võib muutuda.

Kui kauaks saab minna?

Õppimine ja praktika

2 – 12 kuud

Lühiajaline põimitud õpiränne

5-30 päeva

Doktorantide lühiajaline õpiränne  

5 – 30 päeva

Kui hästi peab keelt oskama?

Vahetusüliõpilane peab suutma väliskõrgkooli õppetöös aktiivselt osaleda. Mitmes Euroopa kõrgkoolis pakutakse erinevaid loengutsükleid ka inglise keeles ning sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise eelduseks.

Kuidas saada õpirändele?

Igas osalemisõigusega Eesti kõrgkoolis on Erasmus+ programmi koordinaator, suuremates ülikoolides on kontaktisikud ka teaduskondades või osakondades. Koordinaator oskab kõige paremini abistada nii väliskõrgkooli valimisel kui ka taotluste, valikuprotseduuride, tähtaegade ning praktiliste küsimuste osas.

EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar
EELK Usuteaduse Instituut

Veebileht: ui.eelk.ee

Koordinaator: kristiina.mottus@teoloogia.ee
+372 742 0958

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Veebileht: www.eek.ee

Koordinaator: mari-liis.tulev@eek.ee

Eesti Kunstiakadeemia

Veebileht: www.artun.ee

Koordinaator: sandra.mell@artun.ee
+372 626 7369

Eesti Lennuakadeemia

Veebileht: www.lennuakadeemia.ee

Koordinaator: inna.bentsalo@eava.ee
+372 5870 5206

Eesti Maaülikool

Veebileht: www.emu.ee

Koordinaator: karoli.koiv@emu.ee
+372 731 3026

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

Veebileht: emkts.ee

Koordinaator: kaire.lotamois@emkts.ee
+372 668 8467

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Veebileht: www.ema.edu.ee

Koordinaator: mikk.langeproon@eamt.ee
+372 667 5760

Estonian Business School

Veebileht: www.ebs.ee

Koordinaator: kati.kirsipuu@ebs.ee

+372 665 1369

Kaitseväe Akadeemia

Veebileht: www.kvak.ee

Koordinaator: piret.tamm2@mil.ee

Kõrgem Kunstikool Pallas

Veebileht: www.pallasart.ee

Koordinaator: marilin.aasoja@pallasart.ee
+372 730 9827

Sisekaitseakadeemia

Veebileht: www.sisekaitse.ee

Koordinaator:eleny.aalde@sisekaitse.ee
+372 522 4748

Tallinna Tehnikakõrgkool

Veebileht: www.tktk.ee

Koordinaator: liisa.konsap@tktk.ee
+372 666 4537

Tallinna Tehnikaülikool

Veebileht: www.taltech.ee

Koordinaator: riina.potter@taltech.ee
+372 620 3549

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Veebileht: www.ttk.ee

Koordinaator:paula.pajo@ttk.ee
+372 671 1713

Tallinna Ülikool

Veebileht: www.tlu.ee

Koordinaator: erasmus@tlu.ee
+372 640 9136

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Veebileht: www.nooruse.ee

Koordinaator: kristastaskevits@nooruse.ee
+372 737 0208

Tartu Ülikool

Veebileht: www.ut.ee

Koordinaator: jaanika.haljasmae@ut.ee
+372 737 5151

Õppimine
Praktika

Enne kandideerimist

1

Võta ühendust oma kooli Erasmus+ koordinaatoriga ja uuri, millised on sinu võimalused välismaale õppima minna.

Kandideerimine

2

Vali kõrgkool/kõrgkoolid, kuhu soovid kandideerida.

3

Esita kandideerimisavaldus, lisa vajaduse korral keeleoskuse tõend, esialgne õppeleping ja motivatsioonikiri.

4

Kui vaja, osale vestlusel, kuhu Erasmus+ koordinaator sind kutsub.

Peale kandideerimist

5

Sind teavitatakse õpirändesse lubamise otsusest.

6

Tee vajadusel online-keeletest, mille link saadetakse sinu e-posti aadressile.

7

Esita välisülikoolile dokumendid, mida ülikool nõuab.

8

Vajadusel saada vastuvõtvale kõrgkoolile õppeleping allkirjastamiseks enne õpingute algust. Saad vastuvõtukirja ja allkirjastatud õppelepingu välisülikoolist.

9

Enne õpirändele minemist tuleb esitada oma kodukõrgkoolile kolmepoolselt allkirjastatud õppeleping ning sõlmida stipendiumileping.

Õpirändel

10

Soorita vajalikud ained ning naudi õpirände kogemust.

Pärast õpirännet

11

Küsi välisülikoolist enne lahkumist ametlik kinnituskiri (Confirmation Letter).

12

Küsi välisülikoolist enne lahkumist hinneteleht (Transcript of Records).

13

Esita dokumendid oma kodukõrgkoolile.

14

Sul on võimalus teha uuesti online-keeletest, et oma keeletaset kontrollida.

15

Esita avaldus ainepunktide üle kandmiseks oma kodukõrgkoolis.
Täida tagasiside aruanne.

Enne kandideerimist

1

Võta ühendust oma kooli Erasmus+ koordinaatoriga ja uuri, millised on sinu võimalused välismaale praktikale minna.

Kandideerimine

2

Vali praktikakoht, kuhu soovid kandideerida.

3

Esita kandideerimisavaldus, lisa vajaduse korral keeleoskuse tõend ja muud nõutud dokumendid.

Vali praktikakoht, kuhu soovid kandideerida.

4

Sind teavitatakse praktikale lubamise otsusest.

5

Esita praktikakohale dokumendid, mida nõutakse.

6

Saad vastuvõtukirja ja allakirjutatud lepingu praktikakohast.

7

Sõlmi praktikaleping.

Õpirändel

8

Soorita praktika ning naudi kogemust.

Pärast õpirännet

9

Küsi praktikakohast enne lahkumist ametlik kinnituskiri (Confirmation Letter).

10

Esita dokumendid oma kodukõrgkoolile.

11

Sul on võimalus teha uuesti online- keeletest, et oma keeletaset kontrollida.

12

Esita avaldus ainepunktid üle kandmiseks oma kodukõrgkoolis.
Täida tagasiside aruanne.

Mida arvavad need, kes on käinud?

Vaata kõiki
     
   
   

Mari-Ann Meigo Fonseca

Portugal semester

“Käisin Erasmusega Portugalis moedisaini õppimas. Erasmuse kogemusest sain kindlasti julguse luua enda ettevõte.”

Loe edasi
     
   
   

Johan Randvere

Itaalia 1 semester

Johan Randvere on armastatud kontsertpianist, kes läks Erasmusega Milanosse, et kogeda suurlinna kontsertelu.

Loe edasi
     
   
   

Mari Lemet

Itaalia 1 semester

Mari Lemet on Eesti Kunstiakadeemia 3. kursuse moedisaini eriala tudeng, kes otsustas Erasmus+ programmiga minna välismaale õppima.

Loe edasi
     
   
   

Tormis Lilleväli

Hispaania 1 semester

Tormis Lilleväli oli Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri eriala üliõpilane, kui otsustas minna Erasmus+ programmiga Hispaaniasse õppima.

Loe edasi
     
   
   

Anastasija Rammul

Hispaania 1 semester

Minu välissemester algas jaanuari lõpus, kui koroonaviiruse oht tundus veel kauge ja võõras ning uudised sellest väljamõeldised.

Loe edasi

Kas oled juba kuulanud?

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri taskuhääling

Alusta näiteks Reigo Ahvena kogemusest.

 • alustada oma noortevaldkonna projekti;
 • minna vabatahtlikuks noorteprojektidesse;
 • osaleda noorteprojektides.