Menüü

Erasmus+ kiirendi

Erasmus+ kiirendiga saab osaleda rahvusvahelistel üritustel, mille eesmärk on jagada teadmisi ja kogemusi Euroopa riikide hariduselu kohta ning sõlmida tutvusi võimalike koostööpartneritega.

Ürituste liigid

Kontaktseminar

Eesmärk: Kontaktseminar on Erasmus+ programmis osaleva riigi agentuuri korraldatud sündmus, mille eesmärk on aidata projektidest huvitatud asutustel ja organisatsioonidel koostööpartnereid leida.

Osalejad: Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögruppe, et tegeleda huvipakkuvate teemadega ning alustatakse ühiste projektiideede väljatöötamist rahvusvahelises meeskonnas.

Kestus: Kontaktseminar kestab tavaliselt 3 – 4 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti ka meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik saada osa kohalikust kultuurist ning tutvuda potentsiaalsete koostööpartneritega vabamas õhkkonnas.

Õppevisiit

Eesmärk: Õppevisiite korraldab Erasmus+ agentuur oma riigi hariduselu tutvustamiseks. Lisaks erinevate haridusasutuste külastamisele annab õppevisiit võimaluse luua kontakte nii võõrustava riigi kui ka visiidil osalevate kolleegidega, saada teadmisi osalevate riikide hariduselust.

Kestus: Õppevisiidi kestus on harilikult 3 – 4 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti ka meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik saada osa kohalikust kultuurist ning suhelda Euroopa kolleegidega vabamas õhkkonnas.

Koolitus

Eesmärk: Rahvusvaheliste koolituste eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja oskusi Erasmus+ projektide edukaks elluviimiseks, ning tutvustada Euroopa hariduselu aluspõhimõtteid: kaasamine, digi- ja rohepööre.

Osalejad: Koolitusi korraldatakse nii alles programmiga liitujatele kui ka edukaks osutunud taotluste elluviijatele.

Kestus: Koolitused kestavad tavaliselt 1 – 3 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik saada osa kohalikust kultuurist ning suhelda Euroopa kolleegidega vabamas õhkkonnas. Koolitustel saab sõlmida kontakte rahvusvahelise koostöö alustamiseks.

Teemaseminar

Eesmärk: Teemaseminare korraldab Erasmus+ agentuur oma riigi hariduselu tutvustamiseks, valides selleks mõne päevakajalise haridusega seotud teema.

Kestus: Teemaseminari kestus on harilikult 1 – 3 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik tutvuda kohaliku kultuuriga ning suhelda Euroopa kolleegidega. Teemaseminaride päevakavva mahub üldjuhul ka aeg, mis on mõeldud üritusel osalejate omavaheliste koostöökontaktide sõlmimiseks.

Kes saab osaleda?

Üritustele saavad oma esindaja saata kõik haridusvaldkonnaga seotud asutused ja organisatsioonid sõltumata omandivormist või liigist: haridusasutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kultuuriasutused, mittetulundusühingud, vabaühendused jne.

Ühest asutusest saab üldjuhul osaleda üks inimene, töökeel on tavaliselt inglise keel.

Osalemisel tulevad kasuks hea suhtlemisoskus ja aktiivsus, et luua koostööni viivaid kontakte.

Milliseid kulusid lähetusest kaetakse?

  • Vajadusel seminari osalustasu otse korraldajale (osalustasu sisaldab tavaliselt majutust, toitlustust ja teisi korralduskulusid).
  • Reisi- ja elamiskulud kaetakse eelnevalt kindlaks määratud summa ulatuses, mis arvutatakse vastavalt toimumiskoha kaugusele ja ürituse kestusele (tuginedes haridustöötajate õpirände rahastuspõhimõtetele) ning avaldatakse koos konkreetse ürituse infoga.

Kuidas
Erasmus+ kiirendi
üritustel osaleda?

Ettevalmistus

1

Leia huvipakkuv üritus.

Taotlemine

2

Täida taotlusvorm, tuginedes ürituse kohta Erasmus+ kiirendi ja Salto veebilehel avaldatud andmetele.

3

Taotlusvormi allkirjastab digitaalselt asutuse juriidiline esindaja.

4

Esita taotlus.

Saada taotlus e-posti aadressile

eplus.kiirendi@harno.ee

Hindamine

5

Oota, kuni valikukomisjon taotlusi hindab. Õiguse üritusel osaleda saavad kõrgeima hinnangu pälvinud taotlused, sõltuvalt sellest, mitu kohta Eesti asutustele sellele üritusele on eraldatud.

Taotlust hindab agentuuri valikukomisjon järgmiste kriteeriumide alusel: taotleva asutuse sobivus ja tegevuse seos ürituse teemaga, osalemise vajaduse põhjendus ja taotluse sisukus; kontaktseminari korral on eelistatud taotlused, milles on kirjeldatud ka projektiidee.

Osalemine

6

Osalemisõiguse saanud asutusega sõlmitakse leping, mille allkirjastab digitaalselt asutuse juriidiline esindaja.

7

Agentuur edastab osaleja kontaktandmed ürituse korraldajale, kes võtab ühendust e-kirja teel, et edastada lisainfot ning küsida osalejalt vajalikke täiendavaid andmeid.

Vasta kindlasti korraldaja infopäringule või palvele registreeruda üritusele läbi Salto keskuse kodulehe.

8

Osale üritusel aktiivselt, et saada sellest võimalikult suurt kasu.

Lõpparuande esitamine

9

Esita kahe nädala jooksul pärast ürituse toimumist aruanne.

Aruanne tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile: eplus.kiirendi@harno.ee

Kasulik informatsioon