Menüü

Erasmus+ kiirendi

Erasmus+ kiirendiga saab osaleda rahvusvahelistel üritustel, mille eesmärk on jagada teadmisi ja kogemusi Euroopa riikide hariduselu kohta ning sõlmida tutvusi võimalike koostööpartneritega.

Ürituste liigid

Kontaktseminar

Eesmärk: Kontaktseminar on Erasmus+ programmis osaleva riigi agentuuri korraldatud sündmus, mille eesmärk on aidata projektidest huvitatud asutustel ja organisatsioonidel koostööpartnereid leida.

Osalejad: Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögruppe, et tegeleda huvipakkuvate teemadega ning alustatakse ühiste projektiideede väljatöötamist rahvusvahelises meeskonnas.

Kestus: Kontaktseminar kestab tavaliselt 3 – 4 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti ka meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik saada osa kohalikust kultuurist ning tutvuda potentsiaalsete koostööpartneritega vabamas õhkkonnas.

Õppevisiit

Eesmärk: Õppevisiite korraldab Erasmus+ agentuur oma riigi hariduselu tutvustamiseks. Lisaks erinevate haridusasutuste külastamisele annab õppevisiit võimaluse luua kontakte nii võõrustava riigi kui ka visiidil osalevate kolleegidega, saada teadmisi osalevate riikide hariduselust.

Kestus: Õppevisiidi kestus on harilikult 3 – 4 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti ka meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik saada osa kohalikust kultuurist ning suhelda Euroopa kolleegidega vabamas õhkkonnas.

Koolitus

Eesmärk: Rahvusvaheliste koolituste eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja oskusi Erasmus+ projektide edukaks elluviimiseks, ning tutvustada Euroopa hariduselu aluspõhimõtteid: kaasamine, digi- ja rohepööre.

Osalejad: Koolitusi korraldatakse nii alles programmiga liitujatele kui ka edukaks osutunud taotluste elluviijatele.

Kestus: Koolitused kestavad tavaliselt 1 – 3 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik saada osa kohalikust kultuurist ning suhelda Euroopa kolleegidega vabamas õhkkonnas. Koolitustel saab sõlmida kontakte rahvusvahelise koostöö alustamiseks.

Teemaseminar

Eesmärk: Teemaseminare korraldab Erasmus+ agentuur oma riigi hariduselu tutvustamiseks, valides selleks mõne päevakajalise haridusega seotud teema.

Kestus: Teemaseminari kestus on harilikult 1 – 3 päeva.

Lisaks intensiivsele päevasele programmile toimuvad õhtuti meelelahutusüritused, mille käigus on võimalik tutvuda kohaliku kultuuriga ning suhelda Euroopa kolleegidega. Teemaseminaride päevakavva mahub üldjuhul ka aeg, mis on mõeldud üritusel osalejate omavaheliste koostöökontaktide sõlmimiseks.

Kes saab osaleda?

Üritustele saavad oma esindaja saata kõik haridusvaldkonnaga seotud asutused ja organisatsioonid sõltumata omandivormist või liigist: haridusasutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kultuuriasutused, mittetulundusühingud, vabaühendused jne.

Ühest asutusest saab üldjuhul osaleda üks inimene, töökeel on tavaliselt inglise keel.

Osalemisel tulevad kasuks hea suhtlemisoskus ja aktiivsus, et luua koostööni viivaid kontakte.

Milliseid kulusid lähetusest kaetakse?

  • Reisikulu kuni 500 eurot. Loe lähemalt.
  • Vajadusel seminari osalustasu otse korraldajale (osalustasu sisaldab tavaliselt majutust, toitlustust ja teisi korralduskulusid).
  • Vajadusel elamiskulud (päevarahad reisipäevadeks, hotellimajutus – kui seminari korraldaja ei hüvita (vt lähemalt seminari kirjeldusest ja taotlusvormist), või kui seoses pika reisiga tulevad juurde lisaöö(d); erivajadusega seotud kulud (kui on).

Kõik lähetusega seotud kulud hüvitatakse tegelike kulude järgi.

Kuidas
Erasmus+ kiirendi
üritustel osaleda?

Ettevalmistus

1

Leia huvipakkuv üritus.

Taotlemine

2

Täida taotlusvorm, uurides eelnevalt reisimise ja majutuse maksumust ja võimalusi.

NB! Virtuaalse ürituse korral eelarve osa ei täideta!

3

Taotlusvormi allkirjastab digitaalselt asutuse juriidiline esindaja.

4

Esita taotlus.

Saada taotlus e-posti aadressile ellen.vimberg@harno.ee.

Hindamine

5

Oota, kuni valikukomisjon taotlusi hindab. Õiguse üritusel osaleda saavad kõrgeima hinnangu pälvinud taotlused, sõltuvalt sellest, mitu kohta Eesti asutustele sellele üritusele on eraldatud.

Taotlust hindab agentuuri valikukomisjon järgmiste kriteeriumide alusel: taotleva asutuse sobivus ja tegevuse seos ürituse teemaga, osalemise vajaduse põhjendus ja taotluse sisukus; kontaktseminari korral on eelistatud taotlused, milles on kirjeldatud ka projektiidee.

Osalemine

6

Osalemisõiguse saanud asutusega sõlmitakse leping, mille allkirjastab digitaalselt asutuse juriidiline esindaja.

7

Agentuur edastab osaleja kontaktandmed ürituse korraldajale, kes võtab ühendust e-kirja teel, et edastada lisainfot ning küsida osalejalt vajalikke täiendavaid andmeid.

Täida kindlasti registreerimisvorm!

8

Osale üritusel aktiivselt, et saada sellest võimalikult suurt kasu.

Lõpparuande esitamine

9

Esita kahe nädala jooksul pärast ürituse toimumist sisu- ja kuluaruanne.

Aruanne tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile ellen.vimberg@harno.ee.

NB! Virtuaalse ürituse korral täidetakse ainult sisuaruanne!

Kasulik informatsioon