Menüü

Noorte õpiränne

Noorteprogrammide keskus pakub noortele erinevaid põnevaid ja arendavaid väljakutseid: noortevahetused, noorte osalusprojektid, vabatahtlik teenistus ja solidaarsusprojektid.

Mida saab teha?

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus pakuvad noortele rohkelt võimalusi välismaal uute kogemuste saamiseks ja sõprade leidmiseks, aga mitte ainult! Programm annab vahendid ja võimalused selleks, et noored ise saaksid oma kogukonnas muutust luua.

Noortevahetus

Rahvusvaheline noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, kus noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid ja kogevad teistmoodi õppimist.

Osalejad ise töötavad välja ja viivad ellu noortevahetuse tegevused.

Projekti põhitegevuseks on rahvusvaheline noorte kohtumine ja oma tegevusprogrammi elluviimine (5–21 päeva) Eestis või mõne partneri koduriigis.

Noortevahetuste teemad on mitmekesised, lähtudes osalevate noorte huvidest.

Enne kohtumist koostavad noored tegevusplaani valitud teema käsitlemiseks, mis võib hõlmata näiteks töötube, grupitöid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevusi vabas õhus jne. Noortevahetuse ajal viiakse planeeritud tegevused üheskoos ellu.

Noortevahetus on suunatud eelkõige noorte enesearengu toetamisele mitteformaalse õppe kaudu, oluline on kultuuridevaheline õppimine, sotsiaalselt oluliste teemade käsitlemine ning väärtuste (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jm) tugevdamine.

Loe lähemalt noortevahetuse kohta.

Noorte osalusprojektid

Noorte osalusprojektid toetavad noorte aktiivset osalust mitteformaalsete meetodite kasutamisega.

Nende projektide eesmärk on pakkuda noortele võimalust ühiskondlikel olulistel teemadel kaasa rääkida ja mõjutada erinevate otsuste tegemist.

Osalusprojektid peavad toetama ka osalejate isiklikku arengut, parandama nende sotsiaalseid, kodaniku- ja digipädevusi ning aitama neil kujuneda aktiivseteks Euroopa kodanikeks.

 

Noorte osalusprojektid võivad olla nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised.

Riigisisesed noorte osalustegevused sobivad eriti hästi kohaliku tasandi ideede katsetamiseks ja erinevate varasemate õnnestunud algatuste edasi arendamiseks. Sellisel juhul pole vaja välisriigi partnerit kaasata.

Loe lähemalt noorte osalusprojektide kohta.

Vabatahtlik teenistus

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlik teenistus annab 18–30-aastastele noortele võimaluse end proovile panna, tegutsedes 2–12 kuud uues riigis, kultuuriruumis või töövaldkonnas.

Vabatahtliku teenistuse eest töötasu ei arvestata, kuid kaetud on kõik reisi, majutus- ja elamiskulud. Samuti tagatakse kindlustuskaitse kogu teenistuse ajaks.

Kõik vabatahtlikud saavad ka koolitusi nii enne tegevuse algust kui ka tegevuspaika kohale jõudes, seega on Sulle ka tugi tagatud!

Vabatahtlikuks saad minna aasta ringi. Vabatahtliku vastuvõtmiseks saab organisatsioon rahastust taotleda kahel taotlustähtajal.

Vabatahtliku teenistuse jooksul saad:

 • töötada ühes endale huvipakkuvas organisatsioonis,
 • õppida uusi oskuseid,
 • panustada kohalikku kogukonda,
 • kogemuse, kuidas on elada teises kultuuriruumis,
 • vabatahtliku töökogemuse, mis aitab Sul tulevikus tööturul silma paista.

PS! Vabatahtliku teenistust saad teha ka riigisiseselt. Rohkem infot siit.

Alusta oma tuleviku kujundamist siit!

Kohalikud solidaarsusprojektid

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

Solidaarsusprojekt aitab

 • kaasa Sind puudutavate probleemide lahendamisse kohalikul tasandil,
 • arendada oskusi ja saada uusi teadmisi, mida saad hiljem kajastada ka enda CV-s,
 • anda panuse parema maailma loomisse.

Projekti tuumikgrupiks on vähemalt viis noort vanuses 18–30. Grupp saab valida ühiskondliku probleemi või valupunkti, mis neid enim kõnetab, ja hakata seda erinevate tegevuste kaudu lahendama. Noored ise vastutavad tegevuskava elluviimise eest.

Noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab projekti õnnestumisele kaasa tugitegevuste, näiteks noorte motiveerimine, õpikogemuse analüüs jms kaudu.

Alusta oma kodukoha paremaks muutmist siit!

DiscoverEU

DiscoverEU on Erasmus+ programmi tegevus, mis annab 18-aastastele Euroopa noortele võimaluse rongiga reisides Euroopat avastada. Selle käigus õpitakse tundma erinevaid kultuure, saadakse uusi tutvusi ning harjutatakse võõrkeeli.
DiscoverEU-ga saad
 • avastada Euroopa mitmekesisust
 • õppida tundma Euroopa kultuuripärandit ja luua kontakte inimestega kõikjalt Euroopast
 • arendada eluks vajalikke oskusi, nagu iseseisvus, usaldus ja avatus teistele kultuuridele

Reisida saad üksi või koos kuni 5-liikmelise sõprade grupiga. Reisiplaani saad kokku panna ise ja reisida saad minimaalselt 1 päeva või maksimaalselt 30 päeva.

Loe lähemalt DiscoverEU kohta.

Mida arvavad need, kes on käinud?

Vaata kõiki
     
   
   

Philip Kaat

Eesti 9 kuud

Philip Kaat on käinud mitmes filmiteemalises noortevahetuses Saksamaal ja Türgis.

Loe edasi
     
   
   

Laura Kiviselg

erinevad sihtkohad

Laura Kiviselg on noorsootöötaja ja agar Erasmuse noortevahetustel ja koolitustel käija.

Loe edasi
     
   
   

Johanna Kristina Artjušin

Prantsusmaa 3 nädalat

Johanna Kristina Artjušin on Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli pop-jazz laulu eriala õpilane, kes osales…

Loe edasi
     
   
   

Bert Tsapov

Armeenia 1 aasta

Bert Tsapov on Viljandi noormees, kes otsustas oma tõelise kutsumuse otsingutel minna vabatahtlikuks Armeeniasse.

Loe edasi