Menüü

Kutseharidustöötajate
õpiränne
Kutseharidus-töötajate
õpiränne

Õpirände peaeesmärk on edendada koostööd ja vahetada kogemusi nii programmis osalevate riikide kutseharidusasutuste kui ka töömaailma esindajate vahel. Õpiränded peavad olema seotud saatva asutuse arengukava eesmärkidega.

Miks minna?

Õpirändes osalemine annab suurepärase võimaluse enesetäiendamiseks ja õppimiseks rahvusvahelises keskkonnas.
Õpirändeprojektidest saadud kontaktid viivad sageli järgmiste koostööprojektideni, mis arendavad kogu asutust.
Õpirändel käinud koolitajad on altimad saadud kogemusi ka oma asutuse igapäevatöösse rakendama, kasutades uusi metoodikaid ja lähenemisi.

Hea teada

Õpiränded toimuvad välisriigis asuvas kutseõppeasutuses, ettevõttes või muus sobivas organisatsioonis.

Üksikisikud Erasmus+ programmist toetust taotleda ei saa – projekti esitab organisatsioon, mille töötajaid õpirändele saadetakse.

Mida saab õpirändes teha?

  • Minna välisriiki vastuvõtvasse organisatsiooni töövarjuks.
  • Saada kogemusi välisriigis õpetades.
  • Osaleda kursustel ja koolitustel. Euroopa Komisjon on välja töötanud kursuste ja koolituste kvaliteedistandardi.
  • Kõiki füüsilisi õpirändeid saab kombineerida virtuaalsete tegevustega.

Kui kauaks saab minna?

Töövarjutamine

2 – 60 päeva

Õpetamine välisriigis

2 – 365 päeva

Kursustel ja koolitustel osalemine

2 – 30 päeva

Need õpirände kestused kehtivad õpirände füüsilise (mitte virtuaalse) osa suhtes, millele lisanduvad veel reisipäevad.

Kes saavad õpirändele minna?

  • Kutseõppe valdkonnas töötavad õpetajad, koolitajad, juhtivtöötajad, tugiteenuste spetsialistid, partnerettevõtete praktikajuhendajad, karjäärinõustajad, kutsehariduse poliitika kujundajad.
  • Osalejad peavad olema saatva organisatsiooni töötajad või tegema sellega regulaarselt koostööd, aidates ellu viia organisatsiooni põhitegevusi. Saatev asutus peab suutma vajadusel tõendada õpirändel osaleja seotust organisatsiooniga.

Kuhu saab õpirändele minna?

Kutsehariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Erasmus+ õpirände akrediteeringuga asutustel on lubatud ka üleilmne õpiränne peaaegu kõikidesse maailma riikidesse (v.a kursustel ja koolitustel osalemine).

Milliseid kulusid õpirändeprojektist kaetakse?

  • Õpirände ettevalmistuse kulud.
  • Reisikulud õpirände sihtriiki ja tagasi sõitmiseks.
  • Kulud, mis on seotud sihtriigis elamisega.
  • Kursustel ja koolitustel osalemise korral ka kursusetasud.

Kuidas saab õpirändele minna?

Haridustöötajate õpirännet korraldab saatev asutus, mis taotleb Erasmus+ programmist toetust õpirännete elluviimiseks ja vastutab nii õpirände praktilise korralduse kui ka kvaliteetse sisu eest.

Loe täpsemalt toetuse taotlemise kohta.