Menüü

Üldhariduskoolide
õpilaste õpiränne
Üldharidus-koolide
õpilaste õpiränne

Võimalus saada õppimiskogemus välismaal avardab õpilaste silmaringi ja võimaldab teha oma tuleviku osas paremaid valikuid.

Miks minna?

Õpiränne on parim viis õppimiseks.
Õpiränne on elumuutev seiklus.
Õpirändes saab hea keelepraktika.

Hea teada

Õpilaste õpiränne tähendab ühist õppimist koos eakaaslastega sihtriigis.

Õpiränded toimuvad üldjuhul partnerkoolis, erandjuhul mõnes teises sobivas asutuses. Rühmarännete asukoht võib olla ka mõni Euroopa Liidu institutsioon.

Igas tegevuses peab osalema õpilasi vähemalt kahest programmis osalevast riigist.

Üksikisikud Erasmus+ programmist toetust taotleda ei saa – projekti esitab kool, mille õpilasi õpirändele saadetakse.

Kui kauaks saab õpirändele minna?

Lühiajaline individuaalne õpiränne

10 – 29 päeva

 

Vähemate võimalustega osalejate korral võib õpiränne kesta ka alates kahest päevast, kui see on põhjendatud.

Pikaajaline individuaalne õpiränne

30 – 365 päeva

Rühmaviisiline õpiränne

2 – 30 päeva

 

Osaleb vähemalt kaks õpilast, rühma saadab õpetaja.

Kõiki füüsilisi õpirändeid saab kombineerida virtuaalsete tegevustega. Eespool nimetatud õpriände kestused kehtivad vaid õpirände füüsilisele (mitte virtuaalsele) osale, millele lisanduvad veel reisipäevad.

Kes saavad õpirändele minna?

  • Üldhariduskoolide õpilased

Kuhu saab õpirändele minna?

Üldhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Milliseid kulusid õpirändeprojektist kaetakse?

  • Õpirände ettevalmistuse kulud
  • Reisikulud sihtriiki ja tagasi sõitmiseks
  • Sihtriigis elamisega seotud kulud
  • Vähemate võimalustega osalejate kaasamistoetus
  • Teatud tingimustel ka osalejaid saatva isiku kulud
  • Teatud tingimustel ka keelõppetoetus

Kuidas saab õpirändele minna?

Üldhariduskoolide õpilaste õpirännet korraldab kool, kes taotleb Erasmus+ programmist toetust õpirännete elluviimiseks ja vastutab nii õpirände praktilise korralduse kui ka kvaliteetse sisu eest.

Igale individuaalselt õpirändes osalejale koostatakse tema eesmärkide saavutamiseks õppeplaan. Rühmaviisilise õpirände korral kirjeldatakse oodatavad õpiväljundid osalejatele ühiselt.

Mida arvavad need, kes on käinud?

Vaata kõiki
     
   
   

Sabina Sägi

erinevad asukohad

Sabina Sägi alustas õpirändamisega juba enam kui kümme aastat tagasi, kui veetis veel gümnasistina suve Norra mägedes vabatahtlikuna.

Loe edasi
     
   
   

Karoliine Aus

erinevad sihtkohad

Karoliine Aus on 22-aastane pärnakas, kelle esimene õpirände kogemus jääb juba 2013. aastasse.

Loe edasi