Menüü

Koostööprojekti
toetuse saajale
Koostöö-projekti
toetuse saajale

Kui projekt on saanud positiivse rahastusotsuse,
on vaja hakata seda ellu viima.
Koostööprojekti toetusesaajal tuleb
kõigi reeglitega hästi kursis olla.

Hea teada

Soovitame kohe projekti alguses oma koostööpartneritega leping sõlmida, et kohustused ja õigused saaksid kirjalikult fikseeritud. Leping peab vastama projekti  vajadustele ja seadustele. Kasutada võib oma asutuse lepingupõhjasid.

Projekti tegevusi tuleb ellu viia nii, nagu taotluses kavandasite, arvestades ka programmijuhendit ja sõlmitud lepingut. Oluline on pöörata tähelepanu kinnitatud eelarvele – kas ja milliseid kärpeid on võrreldes taotlusega tehtud ning kuidas see mõjutab projekti tegevusi.

Eduka projekti tagab projektimeeskonna loomine oma asutuses, sest üksi on keeruline nii projekti vedada, sisu luua, teavitust korraldada, mõju mõõta kui ka aruandlust koostada.

Projekti kohta infot jagades tuleb alati viidata Euroopa Liidule kui projekti kaasrahastajale.

Igalt projektilt oodatakse tegevuste, tulemuste ja eduloo tutvustamist avalikkusele ja edastamist võimalikele välistele huvigruppidele. Projekti tuleb tutvustada kogu selle kestuse ajal.

Projekti lõppedes tuleb tulemused kanda Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi (Project Results Platform).

Aruandlus

Kõik Erasmus+ programmist toetuse saanud projekte koordineerivad organisatsioonid ehk juhtpartnerid peavad pärast projektiperioodi lõppu esitama lõpparuande koos nõutud lisadega. Pikema kestusega koostööprojektide kohta on vaja projekti käigus esitada ka vahearuandeid, milleks peab saama ka partneritelt sisu, eelarve ja dokumentide ülevaate.

Aruandeid koostatakse ja esitatakse veebipõhise aruandluskeskkonna kaudu. Kuupäevad leiad sõlmitud lepingust.

Euroopa Komisjoni veebirakendustesse pääsemiseks tuleb luua konto autentimisteenuse EU login lehel.

 

Kõik projektiga seotud materjalid leiab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse veebiväravast.

 

Projektitulemuste andmebaas Erasmus+ Project Results Platform

erasmus_banner46860

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Kõik Erasmus+ programmist toetust saanud projektid on koondatud Euroopa Komisjoni Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi. Projekti jooksul saab toetusesaaja üles laadida nii projekti tulemusi/materjale kui ka oma organisatsiooni logo ja projekti/organisatsiooni kodulehe aadressi. Projekti tulemuste üleslaadimine on kohustuslik kõigile koostööprojektide toetusesaajatele. Infot sisestab projekti juhtpartner (e. koordineeriv asutus).

Kasutusjuhend (video)

Programmijuhendid ja taotluskutsed leiad SIIT.