Menüü

Programmijuhend
ja taotluskutse
Programmi-juhend
ja taotluskutse

Erasmus+ programmi menetlusotsuse vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Otsuse vaidlustamiseks tuleb saata kirjalik allkirjastatud avaldus 30 kalendripäeva jooksul peale menetlusotsuse kättesaamist vastavas kirjas märgitud Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri kontaktisikule.