Menüü
Neljapäev, 1. juuni 2023

Valime taas aasta võõrkeelealast tegu

Sel nädalal avanes taas võimalus esitada taotlus Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa keeleõppe tunnuskirja pälvimiseks. Aasta võõrkeelealase teo taotlusi saab esitada 20. juunini.

Ootame konkursile osalema edukalt lõppenud uuenduslikke keeleprojekte ja -algatusi. Lisaks rahvusvahelisele tunnustusele antakse silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele ka rahaline preemia. Auhindade üleandmine toimub sügisel. Konkursil võivad kandideerida ka eelmise Erasmus+ programmiperioodi (2014-2020) projektid.

Taotlus tuleb esitada veebivormi kaudu.

Aastatel 2023–2024 on Euroopa keeleõppe tunnuskirja prioriteetideks Euroopa tasandil uussisserändajate ning sõjapõgenike kaasamine üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduseskeeleõpetajate professionaalne areng, et toetada kaasavust ja kultuuridevahelist dialoogi, arvestades eriti koolides suurenevat keelelist mitmekesisust; piirkondlike ja vähemuskeelte toetamine, et edendada võrdsust, sotsiaalset sidusust ja kodanikuaktiivsust ning täiskasvanud õppija isiklikku arengut toetav keeleõpe.

Eestis on 2023. aastal riiklikuks prioriteediks eesti keele kui teise või võõrkeele õpe ning mitmekeelsuse edendamine võõrkeeleõppe kaudu.

Euroopa keeleõppe tunnuskirjale esitatud tulemuslikult lõppenud keeleprojektid peaksid olema seotud prioriteetidega. Projekte võib ellu viia koos partneritega, näiteks haridusasutused, tööandjad, kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskond, meedia, muuseumid jne. Konkursist saab rohkem lugeda siit.

Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle 18. novembril Tartus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsil

Fotol on eelmise aasta tunnuskirja võitja Multilingua Keelekeskus, keda tunnustati vanalinna mängu eest, mille eesmärk on keele õppimine ja keelepraktika lõimituna UNESCO kultuuripärandi nimekirja kuuluva Tallinna vanalinna tundmaõppimisega. Loe eelmise aasta võitja kohta rohkem siit.

Multilingua vanalinna mäng

Mängu eesmärkideks on keele õppimine ja keelepraktika lõimituna UNESCO kultuuripärandi nimekirja kuuluva Tallinna vanalinna tundmaõppimisega. Lisaks sellele areneb õppijate digipädevus, sest orienteerumiseks kasutatakse rakendust Actionbound  ning otsitakse linnaruumist vastuseid erinevatele küsimustele ja ülesannetele. Hetkel on valmis 2 erinevat marsruuti – “Multilingua vanalinna mäng” eesti ja inglise keeles ning õppijate soovil loodud “Vanalinna väravad” eesti, vene ja hispaania keeles. Mängida saab individuaalselt, paaris või grupina, arendades nii vaba vestlust ja koostööoskusi. Mängud sobivad keeleliselt B1-B2 tasemele.

Viimati uuendatud: 21.06.2023