Menüü
Esmaspäev, 27. märts 2023

Unikaalne rahvusvaheline koolitus pakub haridus- ja noorsootöötajatele võtteid karjääri kujundamise toetamiseks

Euroguidance Eestil on unikaalne kutse – ootame kõiki huvilisi rahvusvahelisele karjääriteemalisele veebiseminarile, kus tõenduspõhiseid teoreetilisi lähtealuseid ja ideid praktikaks jagavad kõrgelt tunnustatud eksperdid Ameerikast ja Austraaliast.  

Värskelt nüüdisajastatud riiklikud õppekavad tõstavad esile vajadust toetada sellise inimese kujunemist, kes on valmis muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas täitma erinevaid rolle, süsteemselt täiendama oma oskusi ning kujundama elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema sobivaid haridus- ja tööalaseid valikuid. Õppekavades on olemas nii kohustuslik läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri kujundamine“ kui karjääriõpetus valikainena, ikka selleks, et inimesed oskaksid oma karjääri kujundada ja naudiksid eneseteostust täiega. Aga kuidas seda päriselt teha? Kuidas õppijad selles toetada?

Kimberly Howardi lähtealuseks on paljude autorite tõdemus, et tõhusaimad õpitegevused on sellised, milles võetakse arvesse õppija arengutaset. Ta keskendub laste ja noorte karjääri kujundamise oskuste arendamisele ning tõstab esile, et ka karjääriõppes on oluline lähtuda õppija arenguvajadustest ja kohandada see õpilaste arusaamade tasandile. Lisaks pakub ta koolis töötavatele karjäärispetsialistidele ja noorsootöötajatele lahendusi, mis aitavad positiivselt kaasa laste ja noorte karjäärialasele arengule, sh praktilisi võtteid kuidas juba lasteaias ja koolis eakohaselt ja kaasavalt tööst ja ametitest rääkida ning neid karjääriteemadest mõtlema panna.  

Micheal Healy sessioonis räägime inimese karjäärialasest sisedialoogist. Koolitaja pakub lahendusi, kuidas reflektiivne kirjutusprotsess aitab inimesel oma käsikirja tulemuslikuks ja võimestavaks narratiiviks luua. Ta leiab, et nn dialoogilist mina ja karjääri autobiograafiat saab kasutada inimese peegeldusvõime arendamiseks ka pärast nõustamist, luues võimalusi õpingute jätkamiseks, arendades enesehinnangut ning võimet mõista ja juhtida oma käitumist. 

Veebiseminar: 11. aprill 2023 12:45 – 16:45  

Koolituspäeval on kaks sessiooni:  

  1. Laste arutlus karjääri kujundamisest: karjäärivalikute ja -eesmärkide poole püüdlemise mudel, Kimberly A. S. Howard (USA)  
  1. Minu karjääri peatükk: dialoogiline mina kui karjääri autobiograafia autor ja toimetaja, Michael Healy (AUS) 

Veebiseminar toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde. Rahastaja on Erasmus+ Euroguidance programm ning osalemine on tasuta. Zoomi link koos sissejuhatava lugemismaterjaliga edastatakse registreeritud osalejatele enne kohtumist.  

//Registreerimine suletud

Veebiseminar on osa Euroguidance Eesti ja Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudi koostöös juba käivitatud koolitusest “Karjääriteooriad ja nende rakendamine praktikas”, mille eesmärk on anda ülevaade kaasaegsetest karjääriteooriatest ja -mudelitest ning nende rakendamise võimalustest. Koolitus tugineb Kanadas välja antud ainulaadsele raamatule Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice (CERIC, 2019), mis kajastab 43 erinevat karjääriteooriat ja -mudelit, selgitab nende põhialuseid ning toob näiteid nende kasutamisest klienditöös, sh nii kooliõpilaste kui ka täiskasvanutega. Raamat ilmus 2023. aasta alguses ka eesti keeles ning on kättesaadav paljudes raamatukogudes üle Eesti, vaata Karjääriteooriad ja -mudelid : ideid praktikaks viited e-kataloogis Ester ning uuri maakonna keskraamatukogudest. 

Koolitajad  

Kimberly A. S. Howard on Bostoni Ülikooli psühholoogia ja inimarengu nõustamise dotsent ja nõustamispsühholoogia doktorantuuri koolitusdirektor Ameerika Ühendriikides. Kimberly teadusuuringud ja ametialased huvid hõlmavad tegureid, mis edendavad noorte kutsealast arengut ja kohanemist, laste ja noorte arutlusprotsesse karjääri kujundamise mõtestamisel, ning riigikoolide nõustamis-psühholoogide rolli laste ja noorte toetamisel.  

Michael Healy juhib careerED Academy üksust, mis keskendub karjäärispetsialistide kvalifikatsioonidele ja arenguprogrammidele. Ta on olnud karjääri- ja tööalase konkurentsivõime koolitaja mitmes Austraalia ülikoolis, juhtides õppekava elluviimisel erinevate teenuste ja programmide väljatöötamist ning arendades karjääri-, tööhõive- ja tööalaseid õpistrateegiaid ja -raamistikke. Michaelit tunnustati karjääri arendamise ja tööalase konkurentsivõime valdkonna liidrina aastatel 2021 ja 2022, mil ta pälvis National Association of Careers Advisory Services ja Career Development Association of Australia teadustöö auhindu. Michaelil on doktorikraad karjääri ja tööalase konkurentsivõime valdkonnas. 

Loe lisaks:  

Viimati uuendatud: 04.04.2023