Menüü
Esmaspäev, 31. oktoober 2022

Roberta Neault: Mis tegelikult toimub? Teooria kasutamine kliendi paremaks mõistmiseks

Karjäärispetsialistid aitavad eri kliente mitmesuguste karjääriga seotud muredega. Tavaliselt ei ole neil koos palju aega, seega on oluline saada ja üheskoos välja töötada tegevuskava, mis sisaldab NUTIKAID eesmärke ja järgmisi samme.

Millest alustada?

Just nagu ehitajad järgivad projekte ning autojuhid kaarte ja navigatsioonisüsteeme, vajavad ka karjääri kujundamisega tegelevad spetsialistid keeruka teabe mõistmisel abi. Kõik need spetsialistid võiksid lihtsalt improviseerida ja vaadata, mis saab. Ehitaja võiks hakata lihtsalt ehitama ja alles hiljem töö käigus detailidele mõtlema. Autojuht võiks sõita teiste teel olevate sõidukite järgi ja valida kiirteelt väljumiseks kõige populaarsemad mahasõidud. Selliste spetsialistide klientide, patsientide või kolleegidena oleksime tõenäoliselt äärmiselt kohkunud. Tõenäoliselt nimetaksime neid ebaprofessionaalseteks ega usaldaks nende soovitusi või lähenemist. Võib-olla oleks meil raske neid tõsiselt võtta ja seaksime kahtluse alla nende usaldusväärsuse.

Projektid, kaardid ja navigatsioonisüsteemid aitavad kõik aru saada suuremast pildist ja olulistest üksikasjadest. Juhuslike eksperimentide, huupi arvamiste või perspektiivitute praktikatega aja raiskamise asemel aitavad need professionaalsed tööriistad kaasa tõhususele, täpsusele ja õigeaegsele edenemisele.

Karjääri kujundamise spetsialistide jaoks on sellisteks vahenditeks karjääriteooriad ja -mudelid. Need annavad karjäärispetsialistidele oskuse tuvastada, millisele teabele keskenduda ja kuidas seda kliendi ainulaadses kontekstis mõista. Nii nagu arhitekti kavandis on mitu kihti, pakuvad ka eri teooriad mitmesuguseid vaatenurki selle kohta, mida kliendiga seoses ette võtta.

Teoorias …

Organisatsiooni CERIC uues väljaandes „Theories and Models at Work: Ideas for Practice“ rakendatakse iga teooriat ja mudelit erineva stsenaariumi puhul, et näidata, kuidas neid saab praktiliselt kasutada. Teine lähenemisviis võiks aga olla see, et rakendame eri teooriaid või mudeleid samale väljamõeldud stsenaariumile, et asju uue nurga alt näha. 

Näiteks peatükis, mis keskendub kaasatuse aspektile tööl ja mille ma koostasin koos Deirdre Pickerelliga, tutvustasime keerulist stsenaariumi, mille keskmes oli paar. Mõlemad kaalusid oma karjäärides ametivahetust ajal, mil nad plaanisid ka perelisa. Selles peatükis vaatlesime nende karjääriga seotud väljakutseid kaasatuse vaatenurgast, keskendudes sellele, kuidas nad võivad end samaaegselt tunda nii üle- kui ka alakoormatuna. Seda mudelit rakendades tuvastasime mitu asjakohast moodust, mis võivad neil aidata edasi liikuda. 

Kui me aga oleksime otsustanud rakendada lootuse-tegutsemise teooriat (nagu on kirjeldatud Spencer G. Nilesi, Norman Amundsoni ja Hyung Joon Yooni koostatud peatükis), oleksime tõenäoliselt keskendunud sellele, kuidas suurte karjääri-/elumuutuste ajal lootust säilitada.

Kui oleksime otsustanud kasutada otsuse-tegutsemise mudelit (mida kirjeldavad Louis Cournoyer ja Lise Lachance), oleksime võinud keskenduda rohkem sellele, millised tugimeetmed ja protsessid oleksid sellele kahe karjääriga paarile otsuste langetamisel abiks. 

Kultuuripõhisest vaatenurgast (mida kirjeldab Nancy Arthur) oleks meie tähelepanu keskmes võinud esmalt olla see, kuidas karjääri kujundamise spetsialisti enda kultuur ja uskumused selle kohta, mis on „head“ karjääri-/eluvalikud, võivad mõjutada tööd selle paariga, samuti see, kuidas nende mõlema enda kultuuriline taust ja muud kogemused võivad mõjutada nende võimet leida mõlemale sobiv lahendus. 

Süsteemiteooria raamistiku (mida kirjeldavad Mary McMahon ja Wendy Patton) vaatenurgast oleksime ära kuulanud paari lood ja keskendunud nende individuaalsetele omadustele ja kontekstipõhistele mõjudele. Oleksime aja kontiinumi jooksul – sealhulgas minevikus, olevikus kui ka tulevikus – täheldanud korduvaid mustreid ja ootamatuid sündmusi.

Tööriistakomplekti täiendamine

On loomulik, et meil on olemas lemmiktööriistad. Vaadake mis tahes mehaaniku tööriistakasti ja näete kohe, et mõni tööriist on teistest rohkem kulunud. Sama kehtib ka karjääri kujundamise spetsialistide kohta. Tõenäoliselt kasutad üht hindamistööriista teistest rohkem. Samuti võid märgata, et soovitad regulaarselt sama raamatut, videot või töötuba. Tõenäoliselt on sul olemas ka lemmikteooria, mis aitab kliendi olukorda mõista.

Kuid nii nagu sellel mehaanikul on olemas muud tööriistad, mida konkreetsetes olukordades kasutada, on ka karjääri kujundamisega tegelevatel spetsialistidel kasulik täiendada oma tööriistakasti rohkemate teooriatega, millele tugineda, kui seisavad silmitsi ainulaadsete olukordadega või kui uus vaatenurk võib aidata kliendil tõhusamalt edasi liikuda. Ainuüksi tööriista ostmisest (või teooria või mudeli kohta lugemisest) pole kasu. Kui seda ei kasutata, püsib see läikivana ega kulu, ehk teisisõnu võtab ruumi, kuid ei teeni mingit kasulikku eesmärki.

Kutsun teid üles valima sel aastal vähemalt kolm uut teooriat või mudelit, mida uurida (CERIC-i uue väljaande sisukorrast leiate palju valikuid). Hea viis sellega algust 

teha on näiteks kokkusaamine paari kolleegiga, et teha juhtumi kontseptualiseerimise harjutust, mille puhul igaüks rakendab sama kliendi või stsenaariumi puhul erinevat teooriat või mudelit. Kui õpid mitmesuguseid teooriaid ja mudeleid päriselus rakendama, aitab see sul keerukate kliendi-stsenaariumide puhul tõhusamalt käituda. Samuti hoiab see su töö värske ja huvitavana.

ROBERTA NEAULT

Dr Roberta Neault, CCC, CCDP, GCDFi, on raamatu „Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice“ (Arthur, Neault & McMahon, 2019) kaastoimetaja. Neault, kes on organisatsiooni Life Strategies Ltd. president ja organisatsiooni Canadian Career Development Foundation projektijuht, on rahvusvaheliselt auhinnatud karjääriteenuste juht ja koolitaja.

Allikas: CareerWise by CERIC

Viimati uuendatud: 04.11.2022