Menüü
Kolmapäev, 26. oktoober 2022

Euroopa innovaatilise õpetamise auhinna võitjad kohtuvad Brüsselis

Euroopa innovaatilise õpetamise auhinnaga tunnustab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmis osalevate koolide õpetajate tööd ja panust ning tutvustab uuenduslikke Erasmus+ projekte. Teist korda toimunud konkursi teemad lähtusid sellel aastal Euroopa Komisjoni algatusest “Uus Euroopa Bauhaus”: koos õppimine ning kaasamine, loovuse ja jätkusuutlikkuse edendamine.

25.-26. oktoobril kohtuvad auhinna laureaadid Brüsselis. Kokku oli üle Euroopa 98 võitjat: 20 projekti alushariduse, 26 põhihariduse, 27 keskhariduse ja 25 kutsehariduse vallast. Eestist valiti auhinna laureaatideks MTÜ HARED, Kernu Põhikool ja Tartu Ülikool ja kõikide nende asutuste esindajatel õnnestus ka üritusele kohale sõita.

Eile toimus pidulik tänuüritus, millest tehti otseülekanne. Kohale tulnuid tervitas Euroopa Komisjoni haridusvolinik Mariya Gabriel. Oma südamlikus kõnes rõhutas ta mitmel korral õpetajate olulisust ühiskonnas. „Heitlikus ühiskonnas on õpetajad need, kes on alati kohal,“ tõdes ta. „Euroopa innovaatilise õpetamise auhind on tänuauhind töö, panuse ja pühendumuse eest õpetajale, kes suudab rutiinist lahti murda, inspireerides nõnda õpilasi, edendades nende loovust ja propageerides jätkusuutlikkust. Tehisintellekt ei saa mitte kunagi asendada õpetajat.“ Ta rõhutas, et tähistame küll koos 98 võitjaga, kuid auhinna mõju ulatub kaugemale peoruumist, sest õpetajaid ühendab „püüdlus teha kõike veelgi paremini ning õpilastele pühendumine.“  Lisaks soovitas ta õpetajatel jätta tagasihoidlikkus ning oma häid projekte valjuhäälselt tutvustada. Auhind võiks pälvida ka näiteks lapsevanemate tunnustuse!

Seejärel toimusid väikesed paneelarutelud, mis olid pühendatud igale konkursi eelisteemale. Jätkusuutlikkuse paneelis osales MTÜ HAREDi esindaja Kadi Hirv koos õpetajatega Poolast, Belgiast ja Hollandist. Kadi tutvustas ühte Eesti võiduprojekti “Hob’s Adventure – Hands-on Biodiversity”, mis aitab lasteaialastel elurikkust tundma õppida ja seda just mängides, käeliste tegevustega, kuid ka digimaterjalide abil. Koos projektipartneritega valminud käsiraamat „Seiklused elurikkuses“ sisaldab erinevaid tegevusi ja projekte – nii 45-minutilise tunni pidamiseks kui ka terve aasta jooksul läbi viidavaid pikemaid tegevusi. Neid saab kasutada ka teiste õppeainete puhul, näiteks matemaatika või keelte õpetamisel. Kadi julgustas kõiki huvilisi käsiraamatut alla laadima ja kasutama. Küsimuse peale, kuidas nii väikestes lastes tekitada teadlikkust keskkonnateemadest ja jätkusuutlikkusest, arvas Kadi, et me peame usaldama õpetajat, kes tunneb oma õpilasi ja teab, mida klassi või rühmaga ette võtta, näiteks palju liikumist, käelisi tegevusi, õues olemist. Iga kooli või lasteaia ümber on kindlasti peenrad ja neidki saab ära kasutada, et saada teadlikuks ümbritsevast keskkonnast.

Kokku tutvustati paneelarutelu, esitluste või videote kaudu 25 võiduprojekti, mille sisu varieerus õppeaia loomisest kuni õpilaste kaasamiseni muusika kaudu ja emotsionaalse intelligentsuse harjutusteni.  

Seejärel tutvustas Taani arhitekt Sofia Fors arhitektuuribüroost Fors Arkitekter nende uusimat valminud tööd – äsja Helsingi eeslinna kerkinud lasteaeda, mille loomisel on arvestatud uudsete ja innovaatiliste õpiruumidega. Lasteaed pälvis suurt imetlust!

Täna toimub võitjatele võrgustumisüritus, kust leitakse võibolla uusi projektipartnereidki. Lisaks saab Brüsselis külastada Euroopa ajaloo muuseumi ja Parlamentariumi.

Maaike de Heeji, Johan Vanhouwaert, Agnieszka Tomaszewska ja Kadi Hirv vestlemas päevajuhi Mared Gwyniga

Lisainfo: 2022. aasta võiduprojektide virtuaalkompendium

Tänuürituse ülekanne (paneelid ja projektitutvustused)

Viimati uuendatud: 31.10.2022