Menüü
Neljapäev, 22. september 2022

Euroopa innovaatilise õpetamise auhinna laureaatide hulgas on 3 Eesti asutust

Täna kella 13 paiku olid mitmed Euroopa haridusasutused naelutatud Twitteri külge – Euroopa Komisjoni haridusvolinik Maryia Gabriel avalikustas oma Twitteri kontol 2022. aasta Euroopa innovaatilise õpetamise auhinna (EITA) laureaadid. Hea meel on teada anda, et 98 võitja hulgas on ka 3 asutust Eestist – MTÜ HARED, Kernu Põhikool ja Tartu Ülikool.

Euroopa innovaatilise õpetamise auhinnaga tunnustab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmis osalevate koolide õpetajate tööd ja panust.  Volinik Gabriel rõhutas, et EITA on justkui kujundlik tänu õpetajale, kes on meid omal ajal vorminud ja toetanud ning samas võimalus, kuidas levitada uuenduslikke ja jätkusuutlikke Erasmus+ projekte.

Selle aasta taotlusvooru eelisteemad lähtusid Euroopa Komisjoni algatusest “Uus Euroopa Bauhaus”: koos õppimine, loovuse ja jätkusuutlikkuse edendamine.

EITA võitjate avalikuks tegemine otseülekandes
Võitjad saime teada YouTube’i kanalilt!

MTÜ HARED pälvis auhinna alushariduse kategoorias. Koostööprojekti “Hob’s Adventure – Hands-on Biodiversity” raames valmis käsiraamat “Seiklused Elurikkuses”, mis sisaldab valikut 5-9-aastastele lastele sobivaid tegevusi, tunde ja projekte, kus meetoditeks praktilised tegevused nagu digi-, projekt- ja muu aktiivõpe. Lastele luuakse võimalus elurikkust tundma õppida ning selle käigus palju liikuda ja õues olla. Projektipartneriteks olid lisaks Eesti lasteaedadele MTÜ Lehola Keskkonnahariduskeskus ning partnerid Islandilt, Sloveeniast ja Lätist.

Vaata videot MTÜ HAREDi võiduprojektist!

Põhihariduse kategoorias võidutses Kernu Põhikool. Erasmus+ õpirändeprojekti „Maakooli ümbritseva looduskeskkonna laiaulatuslikum kasutamine õppetegevusteks ning kogukonna kaasamiseks rahvusvahelise kogemuse eeskujul” eesmärk oli innustada õpetajaid õpirände kogemuse kaudu rohkem õuesõpet praktiseerima ning sellist aktiivset ja väljakutseid pakkuvat õpikeskkonda looma, mis sobiks kõigile õpilastele. Projektil oli positiivne mõju väikesele maakoolile, mis on suures omavalitsuses kõige väiksem ja sai osaleda nii mahukas projektis – esindada ja tutvustada rahvusvahelistel kursustel oma riiki, valda ja kooli. Õpirännete tulemusel on tunnid muutunud vaheldusrikkamaks ja õpetajatel on uusi põnevaid ideesid õpetamiseks nii klassis kui õuetingimustes. Õpirännetes Hispaaniasse, Islandile ja Soome osales kuus õpetajat.

Vaata videot Kernu Põhikooli tegemistest!

Keskhariduse kategoorias oli võidukas Tartu Ülikooli koostööprojekt “Digitehnoloogia tähenduslikuks muutmine digitaalpedagoogika abil“, mille tulemusel valmisid uuenduslikud tunniplaanid ja juhised digitehnoloogia mõtestatud kasutamiseks koolides. Digipedagoogika võimalusi tutvustatakse nüüdsest ka kahes Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppeaines. Projektis osales kokku 25 õpetajat, kes õpetavad noori vanuses 10-12 eluaastat. Partnerid olid Soomest, Saksamaalt ja Islandilt.

Tutvustame videos Tartu Ülikooli projekti.

Auhinnatseremoonia ja võitjate võrgustumisüritus toimub 25.-26. oktoobril Brüsselis.

Vaata lisaks: 2022. aasta auhinnavõitjate andmebaas

Viimati uuendatud: 26.10.2022