Menüü
Kolmapäev, 26. oktoober 2022

Nancy Arthur: Karjääriteooriate ja -mudelite tundmaõppimine

Minu suhe karjääriteooriate ja -mudelitega on olnud veidi sarnane mu teiste suhetega elus: mõnega on sobivus kohe loomulikult olemas olnud ja ma ei kujutaks ette, et neid mu elus poleks (paljud on pidanud ajaproovile vastu ja tunduvad praegu sama tähendusrikkad kui siis, kui ma nendega esimest korda kokku puutusin); teised jällegi pole nii järjekindlad olnud, ent aeg-ajalt ma siiski külastan neid, et proovida endas huvi äratada.

On ka mõned uued teooriad ja mudelid, mida olen uurinud, ent mis jätkuvalt tunduvad veidi kummalistena, samas mõned teised on jällegi aidanud asju uue nurga alt vaadata.

Kõik suhted ei toimi hästi ega too inimeste ellu rõõmu. Täpselt samamoodi ei pea ka kõiki teooriaid omaks võtma. Siiski on oluline avastada sobivaid teooriaid ja mudeleid, mida saame aastate jooksul kasutada ja kiiresti muutuvas töömaailmas klientide vajaduste järgi kohandada.

Klassikalised teooriad on nagu sõbrad, kes meie elus väga tähtsat rolli mängivad. Me avastame nende sügavamaid kihte, kui veedame ühiselt aega, et neid tundma õppida, ja teeme koos asju. Nii nagu vanu sõpru külastades näeme, kuidas nad on aastate jooksul muutunud ja kasvanud, on oluline olla kursis ka karjääri kujundamise valdkonna uuendustega, et näha, kas tunneme endiselt ära klassikaliste teooriate uuemad versioonid. Samal ajal saame oma elus alati nautida ka uute sõprade seltskonda. Klientide tõhusaks toetamiseks on oluline olla uuematele vaatenurkadele avatud ja esitada endale väljakutse püsida teooriatega kursis. 

“Oluline on avastada sobivaid teooriaid ja mudeleid, mida saame aastate jooksul kasutada ja kiiresti muutuvas töömaailmas klientide vajaduste järgi kohandada.“

Kutsun karjääripraktikuid leidma aega, et tegeleda karjääriteooriate ja -mudelite tundmaõppimisega. Kas vajate rohkem teadmisi konkreetsete teooriate või mudelite kohta või otsite teavet selle kohta, kuidas neid praktikas kasutada? Kas vajate näiteks uusi lähenemisviise, et aidata klientidel rääkida oma karjääriga seotud lugusid, tegeleda paremini otsuste langetamise protsessiga, kavandada karjääriprojekti või saada paremini aru mitmetest kultuurilistest mõjudest? Vahest on teie kliendid huvitatud mõne varasema takistuse ületamisest, mis näib nende karjääriteed blokeerivat? Või võib-olla soovite teada saada, kuidas teooriaid ja mudeleid gruppide jaoks kohandada.

Organisatsiooni CERIC uue väljaande „Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice“ avaldamise puhul on õige aeg mõtiskleda selle üle, millist sisu oma professionaalsetes tavades kasutame. Raamatuga tutvuma on oodatud nii algajad kui ka kogenud spetsialistid ning selle eesmärk on tugevdada teadmisi teooriatest ja nende rakendamise võimalustest. Kõik 43 peatükki esindavad eri teooriat või mudelit – nii saavad karjääripraktikud kindlad olla, et leiavad sealt kindlasti mõne vana sõbra üles. Samuti võivad nad olla üllatunud uute teooriate ja mudelite arvust.

Meie klientide elu on keeruline ja on oluline, et praktikud kasutaksid oma nõuannetes teooriaid ja mudeleid koos praktiliste rakendustega. Autorid on raamatu „Career Theories and Models that Work: Ideas for Practice“ igas peatükis kirjutanud originaalse väljamõeldud stsenaariumi, mis illustreerib mitmesuguseid klientide probleeme. Autorid on kirjutanud ka sellest, kuidas teooriaid ja mudeleid praktilisel ja läbipaistval viisil rakendada. Mõni lugeja võib uudishimu äratamiseks eelistada enne peatükkide lõpus olevad praktilised soovitused läbi lugeda ja alles seejärel sisu läbi töötada, et luua teooria ja praktika vahel seoseid. Samuti võivad lugejad nautida väljamõeldud stsenaariumide lugemist, et avardada oma teadmisi eri populatsioonidest ja karjääriga seotud väljakutsetest. Peatükid aitavad lugejatel ise hinnata oma praegust positsiooni kaasaegsete karjääriteooriate ja -mudelite suhtes.

Me kõik vajame oma elus häid sõpru. On väga oluline, et me ei võtaks neid iseenesest-mõistetavana, nagu ka meie arusaama karjääriteooriatest ja -mudelitest. Tugev teadmistebaas aitab praktikutel ja nende klientidel karjääri kujundamise aspektidega paremini tutvuda. Millal sa viimati karjääriteooriaid- ja mudeleid uurisid?

NANCY ARTHUR

Nancy Arthur on raamatu „Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice“ (Arthur, Neault, & McMahon, 2019) kaastoimetaja. Arthur on Calgary ülikooli Werklundi haridusinstituudi kutsehariduse professor ja endine Kanada teadusuuringute õppetooli juhataja. 2019. aasta veebruaris liitus ta Lõuna-Austraalia ülikooliga dekaani rollis: haridus-, kunsti- ja sotsiaalteaduste osakonna teadusuuringud ja innovatsioon.

Allikas: CareerWise by CERIC, https://careerwise.ceric.ca/2019/01/28/recharging-your-relationship-with-career-theories-and-models/#.Y1Y8E9pByUl 

Viimati uuendatud: 27.10.2022