Menüü
Esmaspäev, 17. jaanuar 2022

Mitmetahuline kursus mõtestab õpi- ja töörändega seotud küsimusi ja aitab spetsialiste igapäevatöös

Sel nädalal jõudis Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis lõpule juba viiendat korda toimunud e-kursus Multikultuursus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis, mis on mõeldud kõikidele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku inimeste karjääritee kujundamise ja nõustamisega.

Kursuse lõpetanute grupipilt

Kursuse eesmärk on anda võimalus mõtestada õpi- ja töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt ning saada teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õpi- või töötama välismaale või  kes on tulnud Eestisse välismaalt tööle või õppima ja soovivad karjäärialast nõustamist.

Kursusel osales 44 õppijat. Üks osaleja võttis kursuse kokku nii: „Põhjalik ülevaade õpirände ja töörände olemusest, hea ülevaade erinevatest allikatest, kust infot leida. Kogemuslugudega tutvumine andis sissevaate rändesse inimeste isiklike kogemuste kaudu.“

Värskelt lõppenud kursusel osalenud leidsid, et õpitust võiks kasu olla erinevatel spetsialistidel, nagu karjäärispetsialistid, noorsootöötajad, õppenõustajad, kooliõpetajad (sh klassiõpetajad), kolmanda sektori töötajad, kes töötavad eri sihtgruppidega (sh pagulasabi töötajad), personalispetsialistid ja ka gümnaasiumiõpilastel, kes saaksid selle läbida kooliprogrammis valikainena.

Kuigi tegu oli e-kursusega siis kohtuti ka kaks korda ka näost näkku – avaseminaril, kus seati paika ühised eesmärgid ja ootused ning lõpuseminaril, mis toimus Eesti Töötukassa Tallinna Karjäärikeskuses. Lõpuseminaril tutvuti karjäärikeskuses eksponaatidega, samuti tegeleti kultuuridevahelise kompetentsi ja erineva kultuuritaustaga inimeste karjäärinõustamise teemaga ning tehti kursusest kokkuvõtteid.

Kursust viivad läbi Töötukassa EURES keskuse, Euroguidance Eesti,  Kutsekojas tegutsev Europassi, Tallinna Ülikooli ning YFU Eesti spetsialistid. Koolitus on pälvinud Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt e-kursuse kvaliteedimärgise. 

Uus kursus algab sügisel 2022.

Viimati uuendatud: 04.02.2022