Menüü
Esmaspäev, 24. oktoober 2022

Mary McMahon: Kas teooria on karjääri kujundamise praktikas oluline?

Kui õppisin karjääri kujundamise eriala esimesel kursusel, mäletan, et olin hämmingus karjääriteooriate arvust ja varieeruvusest ning kahtlesin nende kasulikkuses. Mind huvitas lihtsalt see, kuidas aidata inimesi õppe- ja tööotsuste tegemisel. Kui olin kursused läbinud ja praktiseerima hakanud, kahtlesin, kas mul oli tõesti vaja karjääriteooriast nii palju teada ja meelde jätta.

Nüüd, mil olen juba aastaid eri valdkondades karjääri kujundamisega tegelenud, karjääriteooriast uurimistöid ja kirjatükke teinud ning seda õpetanud, võin öelda, et olen hakanud hindama teooriat ja seda, mida see sellel alal tegutsejatele pakub. Sellegipoolest näen endiselt üliõpilasi ja praktikuid, kellel on samad mured ja kahtlused nagu mul olid, kui selles valdkonnas alles alustasin. Nad seisavad silmitsi keerulise ülesandega püüda mõista, kuidas kasutada karjääriteooriad oma töös klientidega. Nad mõtlevad: „Kas teooria on praktikas tõesti oluline?“ Minu arvates on küll ja tahaksin veidi selgitada, miks ma nii arvan.

„Tunnistajate ütlused“ karjääri kujundamise kohta

Karjääri kujundamine on keeruline. Järelikult saab seda vaadata paljude eri nurkade alt. Mõelge sellele, kui erinevaid ütlusi annavad inimesed, kes olid tunnistajaks samale sündmusele. Miks? Esiteks nad ei vaata kõik sündmust samast kohast. Ja isegi need, kes on samas kohas, võivad keskenduda sündmuse eri aspektidele. Teooria ongi põhimõtteliselt „tunnistaja ütlus“ või püüdlus midagi üksikasjalikult selgitada. Kõik karjääriteooria õpikud ilmestavad seda, kui palju karjääri kujundamise teemalisi „tunnistajate ütlusi“ on olemas. See vaatenurkade mitmekesisus avaldub eriti hästi CERICu avaldatud uue raamatu „Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice“ („Karjääriteooriad ja mudelid töökohal: ideid praktikaks“) 43 peatükis. Raamatu igas peatükis keskendutakse eri teooriale või mudelile ning väljamõeldud stsenaariumide abil antakse konkreetne näide, kuidas seda reaalselt rakendada.

Asjakohasus praktika jaoks

Kas lisaks mudeli- ja teooriapõhistele rakendustele, mida pakuvad nende väljaarendajad ja pooldajad, on veel midagi, mida teooria praktikale pakub? Minu arvates saab teooria praktilisi rakendusi vaadata kuuest laiemast vaatenurgast.

  1. Karjääriotsuste tegemise protsess. Karjääri kujundamise spetsialistid on meie valdkonna varaseimatest töödest alates kasutanud karjääriotsuste tegemise mudelit, mis põhineb enesetundmisel ja töömaailma teadmistel. Seda mudelit nimetatakse sobivuse mudeliks. Praktikas mõistab enamik spetsialiste vajadust aidata klientidel saada eneseteadlikumaks ja suunata neid asjakohase karjääri- ja ametialase teabe juurde, et teha teadlik karjäärivalik.
  2. Karjääri kujundamise protsess. Mõned karjääriteooriad selgitavad karjääri kujundamise protsessi vanusega seotud etappide kaudu, alates lapsepõlvest kuni hilise täiskasvanueani. Näiteks on Kanadas ja Austraalias avaldatud raamistikud, mis aitavad spetsialistidel tuvastada eale vastavaid karjääri kujundamise kompetentse, mida kliendid saavad karjääriõppes, -programmides või nõustamisel arendada.
  3. Karjääri hindamine. Karjääri hindamine on olnud karjääri kujundamise valdkonnas algusest peale väga oluline. Tuginedes teooriatele, mis on seotud isikuomadustega (isikus, huvid ja väärtused), aitavad karjääri hindamise vahendid (nt küsitlused ja küsimustikud) klientidel oma enesetundmist arendada. Seejärel saab selliste hindamiste tulemusi võrrelda eri ametitel vajalike oskuste ja isikuomadustega, et aidata seeläbi karjääriotsuseid teha. Mõnda karjääriteooriat saab praktikas rakendada, kasutades kvalitatiivseid karjääri hindamise vahendeid, mis aitavad inimestel oma karjääriga seotud lugusid rääkida ja karjääriotsuseid teha. Paljud karjäärispetsialistid kasutavad oma praktikas mõnda karjääri hindamise vahendit.
  4. Juhtumi kontseptualiseerimine. Karjääriteooriad pakuvad praktikutele viise, kuidas vaadelda („tunnistajate“) juhtumeid mitme nurga alt ja seega kaaluda eri meetodeid, mis võiksid kliente aidata. Praktikas ei ole juhtumi kontseptualiseerimiseks ühte õiget viisi ning praktikud, kes tunnevad mitmeid teooriaid ja mudeleid, saavad juhtumeid käsitleda mitmest eri vaatenurgast.
  5. Kontekst ja kultuur. Karjäärispetsialistid töötavad eri keskkondades ja teenindavad mitmesuguseid kliendigruppe ning on tänu sellele muutunud ühe teadlikumaks sellest, kuidas klientide kultuurid ja kontekst karjääri kujundamist mõjutavad. Mitmed karjääriteooriad ja -mudelid selgitavad neid mõjusid eri vaatenurkadest ja rõhutavad, kuidas konteksti ja kultuuri praktikas arvesse võtta.
  6. Professionaalsus. Näiteks Kanadas ja Austraalias on välja töötatud kutsestandardid – karjääri kujundamise toetamiseks vajalikud pädevuste kogumid, mis omakorda on aluseks nii spetsialistide koolitusel kui teenuseosutamisel. Üheks selliseks pädevuseks on karjääri kujundamise teooria tundmine ja oskus seda rakendada. See pädevus eristab karjääri kujundamise teistest kutsealadest ja loob aluse praktikale.

Usun et need kuus vaatenurka koos teooria- ja mudelipõhiste näidetega, mis on välja toodud raamatu „Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice“ 43 peatükis, näitavad, miks karjääriteooria on praktikas oluline. Loodan, et see raamat äratab huvi karjääriteooria vastu ning ühtlasi annab konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas karjääriteooria on praktika seisukohalt oluline ning kuidas seda saab praktikas kasutada.

MARY MCMAHON

Dr Mary McMahon on Queenslandi ülikooli hariduskooli autiitliga vanemlektor. Ta on rahvusvaheliselt tuntud karjääri kujundamise süsteemiteooria raamistiku arendaja ja kaasautor ning on eriti huvitatud sellest, kuidas süsteemset mõtlemist ja süsteemide kaardistamist rakendada karjääriteoorias, uurimistöös ja praktikas. Dr McMahoni uurimisvaldkondadeks on karjääri kujundamine kogu eluea jooksul, narratiivne karjäärinõustamine ja kvalitatiivne karjääri hindamine.

marylmcmahon@uq.edu.au

Allikas: CareerWise by CERIC, https://careerwise.ceric.ca/2019/02/08/does-theory-matter-to-the-practice-of-career-development/#.Y1Y7aNpByUm 

Viimati uuendatud: 26.10.2022