Menüü
Kolmapäev, 31. mai 2023

Academia õpiränne on Euroguidance Eesti uhkus ja kvaliteedimärk

Mais võõrustas Eesti Euroguidance’i keskus Academia õpirände raames 15 karjäärivaldkonna praktikut Austriast, Hispaaniast, Hollandist, Küproselt, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Slovakkiast. Tegu oli läbi aegade kõige suurema grupiga, keda Eesti Euroguidance on vastu võtnud.

“Oleme koostöös Academia võrgustiku partneritega korraldanud karjäärispetsialistide rahvusvahelisi õpirändeid Euroopas juba 23 aastat ja õpirännete arv läheneb jõudsalt juba poolele tuhandele, sh nii Euroopas end täiendanud kui ka Eestit avastanud praktikud. Olen täiesti veendunud, et erialaseks arenguks on see ülioluline – toetab enesearengut, loob uusi võimalusi tulevikuks ja aitab kaasa igapäevasele klienditööle. Rahvusvaheline õpiränne peaks olema iga karjäärispetsialisti koolitusplaanis, isegi regulaarselt. Academia on algajale igati turvaline ja kogenud tegijatele uuenduslik inspiratsiooniallikas.”

Margit Rammo, Euroguidance Eesti juht

Academia on õpirände programm, mille käigus õpivad Euroopa kolleegid tundma meie häid karjäärikujundamise praktikaid nii töö- ja õpirände kui multikultuursuse teemadel. Selleaastane programm oli tihe ja mitmekülgne: esimese päeva pühendasime õpirändele ja selle mõtestamisele just karjääripraktiku töö seisukohast;  teine päev keskendus töörändele ja tutvumisele erinevate organisatsioonidega; kolmandal päeval töövarjutasid osalejad Eesti nõustajaid erinevates karjääriteenusi pakkuvates organisatsioonides Tallinnas ja Tartus; neljanda päeva pühendasime meetodite jagamisele ja nädala kokkuvõtetele. Kõik praktikud tõid kaasa ühe meetodi, tööriista või lähenemise, mida teistele tutvustada. Nelja päeva jooksul saadi lähemalt tuttavaks siinsete praktikate ja organisatsioonidega ning ammutati ideid, mida oma tööelus rakendada.  

„Academia õppevisiit Eestisse oli tõeliselt rikastav! Sain väärtuslikke teadmisi karjääriteenustest Eestis multikultuurses kontekstis ning avastasin erinevaid praktikaid ja meetodeid, mida kasutatakse kaheksas Euroopa riigis. Soovitan seda võimalust südamest kõigile, kes otsivad professionaalset ja isiklikku arengut inspireerivas rahvusvahelises keskkonnas!“ 

Arabella Seits, Austria 

Multikultuursuse, õpi- ja töörände teemat karjääri kujundamise kontekstis aitasid avada Eesti Rahvusvaheline Maja, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Töötukassa, Eures Estonia ning Haridus- ja Noorteametist Study in Estonia ja Euroguidance Eesti. Sel aastal avasid enda uksed töövarjutamiseks nii Tallinn kui Tartu – Eesti Töötukassa, Eures Eesti, Integratsiooni Sihtasutus, Tartu Welcome Centre, Tartu Rakenduslik Kolledž ja Euroguidance Eesti.  

Õpirände nädala korraldas Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Solidaarsuskorpuse agentuuri Euroguidance Eesti. 

Viimati uuendatud: 07.06.2023