Menüü
Kolmapäev, 6. oktoober 2021

Academia õpiränne Eestis pakkus Euroopa kolleegidele suure elamuse

Ühes ilusa sügisese septembriga jõudis kätte üks kauaoodatud visiit – Academia õpiränne karjääriteenuste praktikutele.

Septembri viimasel nädalal saabusid neljaks päevaks Tallinnasse spetsialistid Taanist, Saksamaalt, Tšehhist ja kodusest Eestist. Õppekülastuse keskseks küsimuseks oli „Kuidas toetada õpet ja karjääri kujundamise oskuste arengut?“

Külaliste saabumist oli Eestis kaua oodatud ja ettevalmistatud. Projekti võõrustamises lõid lisaks Euroguidance Eestile kaasa ka Karjäärinõustajate Ühing, Taltech, Tartu Ülikool ja Eesti Töötukassa.

Kahjuks otsustas enamik võrgustikku kuuluvaid riike sel aastal seoses jätkuva pandeemiaga Academia programmi ära jätta või teha virtuaalselt. Eesti on üks vähestest, kes võttis kaalutletud riski ja kutsus väliskülalised siiski füüsiliselt kohale. Näost-näkku kohtumised on oluline osa täitmaks Academia ühte peamist eesmärki – luua õpikeskkond, kus erinevate riikide praktikud saavad oma kogemusi vahetada. Osalejate avatus ja valmidus jagada näitasid selgelt, kuidas sellest on puudust tuntud. Eriline on seegi, et kolm osalejat läbisid möödunud aastal virtuaalse Academia, kuid soovisid end täiendada veel ka sellel aastal kohapealse õpirändega.

Tänavused osalejad hindasid väga võimalust kogeda täisprogrammi, kuhu kuulusid nii Eesti karjääriteenustega tutvumine, osalevate riikide praktikate jagamine kui ka töövarjutamine, mis viis neid Tartu Ülikooli nõustamiskeskusesse ja Eesti Töötukassa uude karjäärikeskusesse. Töötukassa külastuse raames tutvuti ka virtuaalse üle-eestilise karjäärimessiga ja unikaalse AI tööle kandideerimise lahendusega, mis üllatas ka kogenenumaid praktikuid. Fahle kvartalis asuvat karjäärikeskust võib selle interaktiivsuse ja kaasaegsuse poolest pidada üheks Euroopa unikaalseimaks omataoliseks keskuseks. Sealsed moodsad digivõimalused, meetodid ja mängud vaimustasid eranditult iga riigi karjäärispetsialiste. Nädala jooksul külastati ka Taltech ülikooli, innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory ja Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri. Töö kõrvalt leiti aega tutvuda ka Tallinna ja loomulikult vanalinnaga.

Academia õpirändajad tõid oma tagasiside välja, et võtavad koju kaasa uused lähenemised, teadmised ja kontaktid nii Eestist kui ka teistest riikidest. Oluline oli õpirände puhul ka keelepraktika võimalus.

Euroguidance Eesti üks eestvedajatest Margit Rammo jaoks oli see 21. kord karjääripraktikute õpirännet korraldada. „Sel aastal kokkuvõtteid tehes oli suur rõõm saada kinnitust, et 4-päevane õpiränne arendab kompetentse ning on praktikutele suurepärane inspiratsiooniallikas ja eneseteostuse võimendi. Koos õppimine on võimas,” ütles programmijuht möödunud projekti iseloomustuseks.

Alates 1992. aastast on Euroopa erinevates riikides tegutsevad Euroguidance keskused ellu viinud karjääriteenuste osutajate õpirände projekte, millest mahukaim on Academia. Tänaseks on visiitidel osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa. Eesti liitus Academia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 200 nõustajat ja eksperti. Umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemuste pagasit täiendada väljaspool Eestit.

Riikidevaheline kogemuste jagamine
Eesti Töötukassas praktikatega tutvumas
Tallinna Karjäärikeskuse võimalusi avastamas
Karjäärikeskuse virtuaalreaalsusprillidega mängimas
Tagasiside andmine
Viimati uuendatud: 04.02.2022