Menüü
Kolmapäev, 4. mai 2022

Viimane võimalus taotleda Erasmus+ rahastust on oktoobris

Selle aasta viimane Erasmus+ taotlustähtaeg on 4. oktoober kell 13.00.

Erasmus+ programmi toetust saavad taotleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas. Koostööd võib teha kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide ning Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia, Islandi, Norra ja Liechtensteiniga.

Erasmus+ 2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Õpirändeprojektid

Taotlusi oodatakse 4. oktoobriks üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidele, millega saavad end välismaal täiendada õpetajad, õpilased, koolitajad ja teised.

Koostööprojektid

4. oktoobril on väikeprojektide II voor üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkondades.

Ootame projekte, mille sisuks on kogemuste vahetamine rändekriisidega toimetulekul kogenumate Euroopa Liidu riikide haridusorganisatsioonidega, teadmiste ammutamine erineva kultuuritaustaga põgenike paremaks integreerimiseks, samuti meediapädevuste arendamiseks, kriitilise mõtlemise arendamiseks, valeinfo läbinägemiseks jms.

Suuremahuliste koostööprojektide lisavoor toimub kindlasti üldhariduse valdkonnas.

Taotlema on oodatud kõik organisatsioonid, mis panustavad üldhariduse edendamisesse (kaasa arvatud aineühendused, ülikoolid jt).

Ootame projekte, mille sisuks on õppematerjalid, metoodikad, täiendkoolituste formaadid jms, mis aitaksid kaasa õpetajate ja haridusasutuste muu personali pädevuse kasvule (sõja)põgenikest õpilaste mõistmisel ja toetamisel õppetöös, aga ka kaasaegsete keeleõppemeetodite ja metoodikate arendamisele suunatud projektid jms.

Akrediteering

Tähelepanu! kui plaanid oma asutusele hoopis Erasmus+ õpirände akrediteeringut, mis võimaldab teha õpirändeid lihtsustatud korras pikema aja vältel, siis tähtaeg selleks on 19. oktoober kell 13.00.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on cristi-tohatan-xibic21qezq-unsplash-edited-1000x750.jpg
Viimati uuendatud: 10.05.2022