Menüü
Reede, 20. mai 2022

Välisriikide karjäärivaldkonna praktikutel on Eestilt nii mõndagi õppida

Sel nädalal võõrustas Eesti Euroguidance’i keskus Academia õpirände raames kümmet karjäärivaldkonna praktikut Saksamaalt, Türgist, Hispaaniast, Rootsist, Tšehhist, Eestist ja Sloveeniast. Nelja päeva jooksul said nad lähemalt tuttavaks siinsete praktikatega õpi- ja töörände toetamisest karjääri kujundamisel ning leidsid nii mõnegi idee, mida koju kaasa võtta.

Põhja-Hispaaniast Pamplonast pärit koolijuht ja karjäärinõustaja Alicia Oria-Iriarte tahtis Eestisse tulles eelkõige õppida, kuidas tullakse siin toime teisest kultuuriruumist pärit inimeste, eeskätt sõjapõgenike, vastuvõtmisega. „Lõuna-Euroopas vaadatakse selles osas alati põhjamaade poole,“ selgitas ta. „Põhja-Euroopa riigid suudavad edukalt vastu võtta teistest kultuuridest pärit inimesi ning neid lõimisel toetada.  Püüame alati selliste riikide kogemusest õppida.“

Tema sõnul on seda eriti märgata just praegu, kui sõja tõttu on kõik Euroopa riigid pidanud kiiresti ja jõuliselt reageerima põgenike aitamisele ja integreerimisele. „Olin tõeliselt hämmastunud, kui hästi Eestis põgenikekriisiga toime tullakse ja kuidas karjäärinõustajad toetavad kõiki, mitte näiteks ainult tudengeid. Ma olen tõesti väga palju õppinud,“ ütles Oria-Iriarte.

Stockholmi ülikooli õppejõud ja karjäärinõustaja Daniel Hailemariam nõustus, et Eesti on põgenikepoliitika osas teistele riikidele eeskujuks. „See oli tegelikult ka peamine teema, mille vastu ma Eestisse tulles huvi tundsin, sest Rootsis seisame me vastamisi samade väljakutsetega ning mitte ainult sõjapõgenike osas,“ rääkis ta.

Tema jaoks oli muljetavaldav, kuidas Eestisse tulnud inimene saab kogu info ühest kohast kompaktselt kätte, samal ajal kui näiteks tema kodumaale saabujal tuleb läbi käia mitu ametit, et uues riigis eluks vajalik korda saada. „Eestis on sisserändajatega tegelemine riiklikul tasandil väga hästi organiseeritud,“ leidis ta.

Koolijuhile tuleb nõustamisoskus kasuks

Alicia Oria-Iriarte sõnul õppis ta palju ka karjääriteenuste kohta. Pikalt haridusvaldkonnas töötanuna, siis ei ole ta siiski kokku puutunud nõustamisega, mis algab siis, kui õpilased koolist lahkuvad. „Ja siin õppisin ma oma kolleegidelt Türgist, Rootsist, Tšehhist, Sloveeniast ning  Eestist, et kuidas nõustamisprotsessi jätkata. Õppimine kestab ju kogu elu. Mulle on väga suurt muljet avaldanud siinne suhtumine, et sinu töine elu ei pea keskenduma vaid ühele karjäärile, vaid sa võid elukutset vahetada. Küpsemas eas inimesed on teinud oma karjääris kannapöörde ning saanud seejuures väga kvaliteetset nõustamist,“ rääkis ta. „See on minu jaoks olnud väga oluline õppimiskoht.“

Oma kogemuse pealt ütleb ta aga, et karjäärialased nõustamisoskused tulevad abiks kõikidel noortega kokku puutuvatel ametikohtadel. Oria-Iriarte juhib igapäevatöös kutsekooli, ent on oma südames endiselt karjäärinõustaja. Tema hinnangul on nendest teadmistest ja oskustest koolijuhile igakülgselt kasu, sest niimoodi suudab koolijuht õpilase arengut ja vajadusi paremini tunnetada. „Koolijuhi roll on noorte arengut toetada ja tagada neile nõustamise võimalus,“ sõnas ta. „Mina ise tunnen küll, et nõustamiskogemus aitab mul oma töös parem olla ja ma julgustan ka kõiki teisi koolijuhte karjäärijuhtimise oskusi omandama.“

Lisaks haaravale ja kasulikule sisule tõi Daniel Hailemariam õpirände olulise plussina välja ka kontaktide loomise. „Ma tean nüüd, et näiteks Hispaanias on mul kaks inimest, kellelt alati nõu küsida,“ rääkis ta. „Hispaania on näiteks Rootsi tudengite seas populaarne õpirände sihtkoht ja nii on mul edaspidi täpselt teada, kellega küsimuste korral ühendust võtta.”

Praktikud õppisid meilt ja üksteiselt

Sel aastal keskendus Academia õpiränne Eestis multikultuursele, rahvusvahelise õpi- ja töörände temaatikale.  Osalejad vahetasid oma kogemusi, külastasid erinevaid asutusi ja õppisid kuidas toetada inimesi, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale ning kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist.

“Õpiränne loob suurepärase õpikeskkonna erialaseks arenguks. Minu meelest peaks igal karjäärispetsialistil olema võimalus sellest regulaarselt osa saada,” ütles Euroguidance Eesti keskuse juht Margit Rammo. “Academia kogemus kinnitab, et kogemuste vahetamine ja meetodite pagasi täiendamine on igale praktikule ülioluline ja just reflekteerimine rahvusvahelise grupis annab selleks kuhjaga inspiratsiooni. Kindlasti on isiklik õpirändekogemus väärtus omaette – just sellele tuginedes on hea võimestada inimesi end rahvusvahelisel tasandil proovile panema.”

Multikultuursuse, õpi- ja töörände teemat karjääri kujundamise kontekstis aitasid avada Tallinna ülikool, Eesti Rahvusvaheline Maja, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Töötukassa, Eures Estonia ning Haridus- ja Noorteametist Study in Estonia ja Euroguidance Eesti. Sel aastal avasid enda uksed töövarjutamiseks tartlased – Tartu Ülikooli nõustamiskeskus ja Tartu Welcome Centre, Johannes Mihkelsoni Keskus, Eesti Töötukassa Tartu osakond ja Tartu Rakenduslik Kolledž. Õpirände nädala korraldamisel olid Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Solidaarsuskorpuse agentuuri Euroguidance Eesti partneriteks, Eesti Töötukassa koos Eures Eesti tiimiga ja Karjäärinõustajate Ühing.

Academia õpirändel osalenute kogemustest valmib meetodite kogumik, millest saavad kasulikku infot kõik karjääriteenuste valdkonnas tegutsejad.

Viimati uuendatud: 02.06.2022