Menüü
Neljapäev, 10. märts 2022

Uuring: Erasmuse programmis osalemine muudab noored kodanikuna aktiivsemaks

Äsja avaldas RAY uurimisvõrgustik Euroopa Liidu Erasmus+ ja Euroopa Noorte programmi mõju ja tulemuste uuringu raporti, mis annab ülevaate, kuidas programm eelmisel perioodil 2014-2020 noorsootöötajaid, noori, organisatsioone ja kogukondi mõjutas.

Uuringu alusel oskavad 96% vastajatest pärast programmis osalemist erinevate kultuuritaustaga inimestega paremini suhelda. 90% vastanutest leidis, et nad arendasid oskusi oma kogukonnas muutuste loomiseks. Need oskused muutuvad kiiresti tegevusteks: 37% vastanutest tõdes, et nad muutusid Erasmuse programmi tulemusel kodanikuna aktiivsemaks.

Samuti võib öelda, et programmis osalemine toetas noortes enim kultuurilise mitmekesisuse (69,5%), noorsootöö (58,5%) ja mitteformaalsete õpimeetodite (51,5%) omandamist. Õpitulemuste skaala teise otsa sattusid noortepoliitika Euroopas ja teistes programmiriikides (16,3%-18,4%) ning jätkusuutlik areng (17,7%), mida omandati uuritud variantidest vähim. Õpitud oskused olid paljudel juhtudel laiemad kui projektis käsitletud teemad. Näiteks marginaliseeritud noorte kaasamise osas kattus õpiväljundit tajunud noorte arv teemakohaste projektide arvuga, samas kui Euroopa Liidu struktuuride ja projektijuhtimise kohta õpiti oluliselt enamates kui vaid vastava fookusega projektides.

Uuringus osales üle 30 Euroopa riigi. Tutvu uuringuga siin.

Viimati uuendatud: 15.03.2022