Menüü
Neljapäev, 10. november 2022

Tule meile õpirändeprojektide vanemspetsialistiks

Sinu tööks Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri haridusprogrammide keskuses on õpirändeprojektide koordineerimine ja toetamine üldhariduse valdkonnas.

Meie juures saad

 • nõustada ja koolitada Erasmus+ taotlejaid ja toetusesaajaid;
 • korraldada nende teavitamiseks kohtumisi ja veebiseminare;
 • korraldada õpirände taotlusvooru läbiviimiseks vajalikku asjaajamist (taotlused, hindamise korraldus, projektide seire, kontroll, aruandlus jm dokumentatsioon);
 • suhelda inimestega, aga ka töötada erinevates elektroonilistes töökeskkondades;
 • osaleda agentuuri arendustegevustes ning anda oma valdkonna sisendit tööplaanidesse ja aruannetesse.

Töö iseloom eeldab tihedat koostööd kolleegidega ja suhtlemist erinevate koostööpartneritega (koolid, lasteaiad, muud Erasmus+ programmis osalevad organisatsioonid, HTM, Euroopa Komisjon, programmi riiklike agentuuride võrgustik, hindamiseksperdid jne) ning valmisolekut käia välislähetustes.

Peamised ootused kandidaadile

 • kõrgharidus;
 • töökogemus haridusvaldkonnas ja/või varasem projektitöö kogemus (projektide planeerimine, elluviimine, aruandlus jne);
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendus;
 • eesti keele valdamine vabalt nii kõnes kui kirjas ja inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • nii koostöö tegemise kui iseseisvalt töötamise oskus;
 • oskus eristada olulist, tegutseda õigeaegselt ja pidada kinni tähtaegadest;
 • kõrge vastutustunne, täpsus ja korrektsus.

Kasuks tuleb, kui oled hea suhtleja ja meeskonnamängija, julge esineja, algatusvõimeline ja õpihimuline. Oled osav arvutikasutaja ja ei kohku tagasi Euroopa Komisjoni andmehalduskeskkondade ees. Sa tunned end ära meie väärtustes: koosloome, avatus, hoolivus, asjatundlikkus.

Töö asukoht on Tallinn. Töö spetsiifikast tulenevalt pakume (rahvusvahelist) täiendkoolitust ning mitmekesiseid arengu- ja eneseteostusvõimalusi. Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri CV‑Online või harno.ee/tule-toole kaudu hiljemalt 27.11.2022

Lisainfo: Annela Hendrikson, haridusprogrammide keskuse juhataja

annela.hendrikson@harno.ee, +372 699 6497

Viimati uuendatud: 10.11.2022