Menüü
Reede, 8. juuli 2022

Tule meile haridusprogrammide keskuse vanemspetsialistiks

Otsime endi sekka Erasmus+ programmi haridusvaldkonna koostööprojektide vanemspetsialisti, kelle töö on koordineerida ja korraldada koostööprojekte, nõustada projektitaotlejaid ning toetusesaajaid ja panustada haridusse rahvusvahelisel tasandil.

Töökuulutus

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, noorte- ja spordivaldkonna koostööprogramm. Sinu tööks Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri haridusprogrammide keskuses on haridusvaldkonna koostööprojektide koordineerimine ja korraldamine.

Töö iseloom eeldab suhtlemist erinevate koostööpartneritega (Haridus- ja Teadusministeerium, õppeasutused, Erasmus+ programmis osalevad organisatsioonid, Euroopa Komisjon, programmi riiklike agentuuride võrgustik, hindamiseksperdid jne) ning valmisolekut käia välislähetustes.

Meie juures saad:

  • nõustada ja koolitada taotlejaid ja toetusesaajaid,
  • korraldada Erasmus+ programmi toimimiseks vajalikku info- ja kirjavahetust ning asjaajamist (projektitaotlused, aruanded jm dokumendid);
  • töötada erinevate Euroopa Komisjoni elektrooniliste töökeskkondadega;
  • anda oma valdkonna sisendit tööplaanidesse ja aruannetesse.

Peamised ootused kandidaadile:

  • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad;
  • töökogemus rahvusvahelise koostöö ja projektitöö valdkonnas (sh projektide planeerimine, elluviimine, aruandlus jne);
  • kõrge vastutustunne, täpsus ja korrektsus;
  • oskus eristada olulist, tegutseda õigeaegselt ja pidada kinni tähtaegadest;
  • hea suuline ja kirjalik eneseväljendus, iseseisva töö oskus;
  • väga hea arvutikasutamise, sh tabeltöötluse programmide kasutamise oskus.

Kasuks tuleb soov arendada üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkonda ja seda toetavad teadmised. Valdad eesti ja inglise keelt C1 tasemel. Sinu kohta öeldakse, et oled hea suhtleja ja meeskonnamängija, julge esineja, algatusvõimeline ja õpihimuline. Tunned end ära meie väärtustes: koosloome, avatus, hoolivus, asjatundlikkus.

Töö asukoht on Tallinn. Töö spetsiifikast tulenevat pakume  (rahvusvahelist) täiendkoolitust ning mitmekesiseid arengu- ja eneseteostusvõimalusi. Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri CV-Online, harno.ee/tule-toole või selle lingi kaudu hiljemalt 2. augustiks.

Lisainfo: Annela Hendrikson, haridusprogrammide keskuse juhataja (annela.hendrikson@harno.ee, +372 699 6497)

Viimati uuendatud: 27.07.2022