Menüü
Neljapäev, 21. märts 2024

Tule haridusprogrammide keskusesse sündmuskorralduse spetsialistiks!

Sinu töö sisuks on Erasmus+ ja Nordplus programmide sündmuste praktiline korraldus ja eduka elluviimise tagamine.

Ülesannete hulka kuulub sündmuse planeerimises osalemine ning vajalik infokorje. Vajalike hangete ettevalmistamine ja läbiviimine, kokkulepete sõlmimine ja alltöövõtjate töö koordineerimine ja kontrollimine. Samuti suhtlemine korraldustiimi ja osalejatega ning sisendi koondamine turundustegevusteks. Lisaks vajalike vormide ja materjalide ettevalmistus ning  aruandluse koondamine ja dokumenteerimine. 

Lisaks sündmuskorraldusele saad panustada ka Eramus+ kiirendi, EITA (European Innovative Teaching Award) ning ELL (European Language Label) tööprotsesside elluviimisel ning olla toeks teiste administratiivsete ülesannete õnnestumisele.   Töö eeldab suhtlemist paljude erinevate koostööpartneritega, loomingulisust ning aktiivsust erinevate lahenduste otsimisel ja  väljapakkumisel ning erakordset täpsust ja korrektsust dokumentide halduses ja nõuetekohases säilitamises.  

Õnnestud rollis, kui Sul on:

  • varasem kogemus sündmuste korraldamisel
  • hea organiseerimisvõime ning suutlikkus hallata mitmeid ülesandeid korraga
  • suurepärane suuline ja kirjalik suhtlemisoskus
  • kõrge vastutustunne, täpsus ja korrektsus ja pead kinni tähtaegadest;
  • hea algatus- ja organiseerimisvõime, oled iseseisev, aga ka väga hea meeskonnamängija
  • varasem töökogemus dokumendihalduse ning hankemenetlustega
  • vähemalt bakalaureusekraad ja väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus
  • tunned end ära meie põhiväärtustes: koosloome, avatus ja asjatundlikkus 

Palun saada oma CV hiljemalt 07.04.2024 läbi tööportaali.

Küsimuste korral võta ühendust Haridusprogrammide keskuse juhataja Annela Hendriksoniga, annela.hendrikson@harno.ee, 699 6497.

Viimati uuendatud: 21.03.2024