Menüü
Teisipäev, 14. september 2021

Täiendava taotlusvooru vormid on avatud

Sellest nädalast on avatud taotlusvormid 2021. aasta teiseks Erasmus+ toetuste taotlemise vooruks.

laptop ja trükimasin

Õpirände projektide taotluste tähtaeg on 5. oktoobril kell 13. Sügiseses voorus saab taotleda rahastust üld- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidele. 5. oktoobril on taotlustähtaeg ka noortevahetustele, noorteprojektidele ja noorsootöötajate õpirändele, samuti Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektidele.


Haridusasutuste akrediteeringu taotluste tähtaeg on 19. oktoobril.


3. novembril kell 13 on viimane hetk esitada taotlusi üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse väikeprojektideks ning üldhariduse suuremahulistele projektideks. Sama ajani ootame ka noortevaldkonna väikeprojektide ning suuremahuliste koostööprojektide taotlusi.

Taotlusi saab esitada Erasmus+ taotluskeskkonnas. Erasmus+ uue programmi väärtused on eri kultuurilise, sotsiaalse ja majandusliku taustaga inimeste kaasamine, digipädevuste arendamine, rohepööre ning noorte osalemine ühiskondlikus elus. Seitse aastat kestva Erasmus+ programmi eelarve on 28 miljardit eurot ning sellest saavad osa 10 miljonit eurooplast.

Viimati uuendatud: 16.09.2021