Menüü
Esmaspäev, 6. september 2021

Selgusid õpirände I taotlusvooru tulemused

Erasmus+ programmi uue perioodi (2021-2027) õpirände esimeses taotlusvoorus said toetuse 77 haridusvaldkonna projekti (93% taotlustest), mille seas on 39 üld-, 17 kutse-, 15 kõrg- ja 6 täiskasvanuharidusvallast.

Kohver ja maakaart

Õpirände toetuseks eraldati üle 10,3 miljonit euro, mis jagunes valdkondade vahel järgmiselt: 61% kõrg-, 25% kutseharidus, 12% üldharidus ja 2% täiskasvanuharidus. Lisaks Euroopa Komisjoni eelarvele toetab haridus-ja teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest üle 254 000 euroga Erasmuse programmi vahendusel välismaale minevate üliõpilaste toetuste tõstmist.

Enam kui 3800 inimesel avaneb võimalus osaleda õpirändes. Kõrgharidusasutused lähetavad 2369 inimest, üldhariduskoolid 660, kutseharidusasutused 669 ja täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonid üle 100 inimesed.

Uues programmis on õpirände võimalused laienenud. Lisaks traditsioonilistele õpirännetele sai toetuse 38 kõrghariduse põimitud intensiivkursust (blended mobility). Üldhariduse valdkonnas lähevad 175 õpilast ja 45 saatjat rühmaviisilisele õpirändele ning kutsehariduses on seitse kooli kavandanud üleilmseid õpirändeid, nende seas töövarjutamine, kutsevõistlustel osalemine ja kutseõppurite õpiränne. Täiskasvanuhariduses toetati vähemate võimalustega täiskasvanud õppijate rühmaviisilist õpirännet, kus osalevad 24 osalejat ja 6 saatjat.  Kõikide õpirännete korraldamisel on võimalik rakendada põimitud õpirännet.

Toetusesaajate seas on 6 lasteaeda, 33 üldhariduskooli, 17 kutseõppeasutust, 8 kõrgkooli, 7 ülikooli ja  6 haridusvaldkonnas tegutsevat asutust.

Tavapäraselt oli õpirände toetusesaajaid enim Harjumaalt (42%), järgnesid Tartumaa (19%), Ida-Virumaa (8%), Lääne-Virumaa ja Pärnumaa (6%) ning Viljandimaa (5%). Selles taotlusvoorus ei olnud toetusesaajate seas Jõgevamaa ja Läänemaa asutusi.

Kui kõrghariduses esitasid taotlusi vaid harta pälvinud asutused, siis ja üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses osales selles taotlusvoorus 12 akrediteeritud haridusasutust, vastavalt 2 üldhariduskooli, 9 kutsekooli ja üks täiskasvanute keeltekool. Hartaomanike ja akrediteeritud asutuste õpirändeprojektide korral kvaliteedihindamist ei toimu, vaid toetuse suurus määratakse vastavalt taotlusele. Lisaks on nendel koolidel võimalik taotleda täiendavalt kaasamistoetust.

Vaata toetusesaajate nimekirja siit.

Õige pea on tulemas teine taotlusvoor üld- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidele. Täiendava taotlusvooru tähtaeg on 5. oktoober kl 13.

Viimati uuendatud: 10.09.2021