Menüü
Kolmapäev, 29. juuni 2022

Selgusid koolid, kes said Erasmus+ esimeses taotlusvoorus õpirände toetust

Selle aasta 23. veebruaril toimunud taotlusvoorus taotleti toetust 87 üld-, kutse- ja alushariduse valdkonna õpirände projektile ja 24 kõrghariduse õpirände projektile.

Aasta esimeses voorus osutusid edukaks 77 üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse asutust, mis saavad Erasmus+ programmi kaudu kokku 8 622 091 euro ulatuses toetust rahvusvaheliste õpirännete korraldamiseks. 2 130 270 eurot jagatud eelarvest läheb üldhariduse, 3 825 643 eurot kutsehariduse ning 615 369 eurot täiskasvanuhariduse asutustele.

Samal päeval said õpirände toetust taotleda ka kõrgkoolid. Euroopa-sisese õpirände taotlusi laekus 14 koolilt ning neist kõik said ka rahastuse. Euroopa-siseste õpirännete eelarve on 7 674 574 eurot. Üleilmse õpirände taotlusi laekus 10 koolilt, taotlusvooru tulemused veel selgunud ei ole.

Vaata detailset toetusesaajate nimekirja siit.

Toetust üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpirände- ning koostööprojektideks saab uuesti taotleda tänavu 4. oktoobril.

19. oktoobrini saavad koolid esitada ka taotlusi akrediteeringuks, mis annab tulevikus lihtsama ligipääsu Erasmuse programmi rahastusele. Akrediteeringu taotlusvormid on avatud juba praegu.

Viimati uuendatud: 08.07.2022