Menüü
Kolmapäev, 12. oktoober 2022

Rahvusvaheliste kõrgharidusprojektide lipulaev tuleb rekordilise eelarvega

Ühtse kõrgharidusruumi rajamiseks on Euroopa Komisjon kuulutanud välja neljanda Euroopa ülikoolide algatuse taotlusvooru, mille eelarve tulevaks aastaks on 384 miljonit eurot. Toetust saavad komisjonilt taotleda kõik Eesti kõrgkoolid.

Oxfordi ülikool

Euroopa ülikoolide algatuse eesmärk on luua üleeuroopalised kõrgkoolidevahelised liidud, mis teevad koostööd ühiskondlike probleemide lahendamise nimel ja moodustavad ühtse akadeemilise ruumi sujuvama õpirände jaoks. Ülikoolid toimivad tervikuna, pakkudes osalevate kõrgkoolide töötajatele ja tudengitele võimalusi õppida ja teadustööd teha ka teistes liidu kõrgkoolides. Lisaks luuakse ka uusi, ühiseid ja paindlikke õppekavu ning soodustatakse tudengite võimalusi panna kokku oma isiklik Euroopa ülikooli õppekava.

Euroopa ülikoolide töö hõlmab haridus-, teadus- ja uuendustegevuse ning ühiskonna teenimise ülesandeid. Need liidud töötavad mitmekesistel süsteemse, struktuurilise ja jätkusuutliku koostöö mudelitel ja tugevdavad kõrghariduse kvaliteeti kogu Euroopas.

Kõikidele huvilistele korraldab komisjon veebiseminari 15. novembril kell 15.30-17.00 (EET).

Kõikidele taotlustele, mille kvaliteet hinnatakse väga kõrgeks, kuid mida ei ole võimalik Erasmus+ eelarvest rahastada, antakse tipptaseme märgis. See on kvaliteedimärk, mis tunnustab asjaomaste ettepanekute kõrget kvaliteeti ja aitab neil leida alternatiivseid rahastusvõimalusi.

Taotlusvooru tähtaeg on 31. jaanuar 2023.

Rohkem infot leiad siit.

Viimati uuendatud: 14.10.2022