Menüü
Teisipäev, 29. märts 2022

Pandeemia meid ei seljatanud – rahvusvaheline kõrghariduskonverents sai lõpuks teoks!

25. märtsil toimus DAADi (Deutscher Akademischer Austauschdienst) ja meie agentuuri koostöös rakenduskõrghariduse rahvusvahelistumisele pühendatud virtuaalkonverents “Strengthening Applied Sciences in Teaching and Research through Internationalisation”.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden Eesti kõrgharidussüsteemi tutvustamas

Saksamaa kolleegid pöördusid meie kõrghariduse tiimi poole juba 2020. aastal, et üheskoos Tallinnas läbi viia Balti- ning Põhjamaade ja Saksamaa rakenduskõrgkoole ning üliõpilaste esindajaid kokku toov konverents. Koroona tõttu pidime konverentsi tervelt kolm korda edasi lükkama, kuni lõpuks otsustati see siiski vaid virtuaalselt läbi viia.

Lõpuks kogunes osalejaid ligi 60 ja kohal olid Eesti, Leedu, Soome ning Saksamaa rakenduskõrgkoolide esindajad.  Avakõnedes toonitasid nii DAADi asepresident Muriel Helbig kui Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhataja Rait Toompere rahvusvahelise koostöö jätkumise olulisust praeguses heitlikkus olukorras, sest vaid üheskoos suudame aidata neid, kes seda vajavad. Ühtlasi avaldati kahetsust, et ei saanud kohtuda Tallinnas „kohvitassi taga“, nagu algselt plaanitud oli, kuid kiideti siiski digioskuste arengut. 2020. aastal üritust planeerima hakates oleks kodudest ja kontoritest konverentsile lülitumine olnud midagi päris ebaharilikku!

Eesti poolse ülevaate viimastest rahvusvahelistumise trendidest andis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Lisaks teiste riikide ülevaadetele ja aruteluringile oli võimalus lähemaid sidemeid sõlmida töögrupiruumides, kuid ka seal kaldusid jutud päevakajalistele teemadele nagu Ukraina põgenikest tudengite ja Ukrainas õppinud välistudengite vastuvõtmise kogemused ja edaspidised suhted Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Hiina asutustega. Lisaks jagati näiteks kogemusi kõrg- ja kutsehariduse õppekavade sõbralikust kooseksisteerimisest ja lahati tudengite kahaneva õpirändehuvi probleemi.

Konverentsil osalejatele jäi mälestuseks põhjalik osalejaid ning asutusi tutvustav brošüür, kust leiab edaspidigi kergelt üles uute võimalike koostööpartnerite kontaktid.

Viimati uuendatud: 05.04.2022