Menüü
Teisipäev, 31. mai 2022

Projekt tõmbab maja käima

Ühel kaunil soojal kolmapäeval seadis meie agentuuri pisike delegatsioon sammud idüllilise Luite asumi kollase maja suunas. Õide puhkevad puud ja õues tegutsev lambapere ning suur turnimisala jätsid tunde nagu oleksime otse maale vanaema juurde potsatanud. Aga läksime külla hoopis Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaiale, kes võitis äsja Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri tunnustamisüritusel kuldse digiõuna*.

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia projektimaterjalid

Juba 2011. aastal rahvusvaheliste projektide maailma sukeldunud lasteaed on eduka ja jätkusuutliku rahvusvahelise koostöö tegija musternäidis. Vahepealsete aastatega on läbi viidud 2 Comeniuse ja 2 Erasmus+ projekti ning kolmas on käimas. Samuti ollakse valmis võõrustama Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikke.

Sel päeval tutvustatakse teiste lasteaedade kolleegidele suuresti auhinnatud Erasmus+ koostööprojekti „Learning is interesting and fun!“ tulemusel majja jõudnud õpperoboteid ja nende kasutamisvõimalusi erinevates tegevustes. Saalis sibavad ringi Bee-botid ja Blue-botid, ozobotid ja Edisonid ning teisedki. Väiksemad lapsed saavad robotite abil näiteks ära tunda loomi ja nende hääli, kuid ka ise natuke roboti rada „programmeerida“, arendades nõnda sõnavara ja motoorikat.  Robotite abil saab tundma õppida ka kosmost ja dinosauruseid, maalida ja vees lustida ning õuesõppe tunnis käituvad nad suurendusklaasina, mis annab võimaluse sambla vahelt igasuguseid mutukaid uurida. Lisaks uute teadmiste andmisele õpetab erinevate käskluste sisestamine ja edastamine koostööoskusi. See kõik meeldib igas vanuses lastele. Igatahes on ka täiskasvanutel palju elevust ja katsetamisrõõmu.

Marilyn Palla tutvustab Dot and Dash roboteid.
Marilyn Palla tutvustab Doti ja Dashi

Vestleme seejärel rahvusvaheliste projektide eestvedaja Marilyn Palla ja lasteaia direktori Triin Andreasega. Nad rõhutavad, et iga rahvusvaheline projekt on alguse saanud konkreetsest lasteaia vajadusest, mitte projektipartnerina juba mõne välja pakutud teemaga liitudes. Nii sai tehnoloogiaprojekt alguse soovist ärgitada laste õpihuvi ja -motivatsiooni õppeprotsessi põnevamaks muutmisega, mis samas annaks uusi tehnoloogiaalaseid teadmisi ka õpetajatele. Praegu käimas oleva õuesõppe teemalise Erasmus+ projekti „Active Learning Outdoors –  Implementing Forest School Approach“ tingis vajadus tasakaalustada toas ja õues viibimise aega ning muuta põhimõtteliselt senist õppetöö korraldust.  

Projektitegevustesse on oluline kaasata ka lapsevanemad ja kui algselt kõik ehk ei toetanudki „tahvelarvutitega mängimist“, siis olles ise roboteid katsetanud need mõtted haihtusid. Lapsevanemad aitavad tublisti ka rahvusvaheliste projektikohtumiste käigus külalisi võõrustada ning rahvuslikke toite valmistada. 

Kuidas on aga kolleegide kaasamisega? Kui varasemalt mõned õpetajad ei soovinud projektitegevustes osaleda, siis nüüd on olukord muutunud.  Lasteaed on küllaltki väike ja kollektiiv stabiilne ning ühte kasvanud ja ühte sammu astuv. Kõik mõistavad, et projektitöös osalemine aitab kaasa isiklikule arengule. Vajadusel kaetakse ka parasjagu projektikohtumistel olevate töökaaslaste ülesandeid, sest võimalus kohtumistel osaleda on kõigil ja tugi ehk peagi endalgi vajalik.  Seega on rahvusvahelises projektis osalemine muutunud elustiiliks ning projekti tulemused jäävad kindlalt lasteaia igapäevaellu kasutusse!

Mõeldakse ka teiste lasteaedade kolleegidele. Tunnustuse pälvinud tehnoloogiaprojekti ühe tulemina valmis käsiraamat „Õpetaja käsiraamat – tehnoloogia integreerimine õppetöösse“, kus tutvustatakse põhjalikult erinevaid õpperoboteid ja vahvaid internetikeskkondi, millega tundide tegevust rikastada. See käsiraamat on saadaval nii eesti- kui ingliskeelsena.

Lisaks töötati projekti toel välja interaktiivne mäng 6-7-aastastele lastele, mille käigus saab hinnata lapse arengut – nii koolivalmidust kui digipädevust.

Uurisime, kust pärinevad nii tublide tulemustega projektide partnerid? Partnerid on leitud eTwinningu abil ning tavaliselt jätkub heade partneritega koostöö ka juba järgmise projekti juures.  Eelistatakse teadlikult lasteaedu – sealsed projektipartnerid on alati tublid ja töökad. Lisaks jääb kõlama, et igast riigist on midagi õppida. Ka tuttuue, veel kirja panemata projekti idee hakkas peas idanema just Portugali partnerite juures töökohtumisel.

Juttu jätkuks veel pikalt, aga tuleb meie vahvad vestluskaaslased siiski oma põhitöö juurde tagasi lasta. Soovime lasteaiale uusi teadmisi toovaid projektikogemusi ja kõikidele meie lugejatele innustust rahvusvahelisse koostöösse sukelduda.

*Kuldse digiõuna auhinna võitja valitakse eriti suurepäraste tulemustega lõppenud digivaldkonnale keskendunud Erasmus+ koostöö-,  õpirände- või solidaarsusprojektide seast.

Loe lisaks:

Projekti „Learning is interesting and fun!“ tutvustus lasteaia kodulehel, ingliskeelne koduleht ning eTwinningu leht.

Tehnoloogiaalane käsiraamat „Õpetaja käsiraamat – tehnoloogia integreerimine õppetöösse“

Uudis „Agentuur tunnustas säravaimaid projektitegijaid“ (10.05.2022)

Viimati uuendatud: 03.06.2022