Menüü
Neljapäev, 4. mai 2023

Õpi toetama välismaale pürgijaid ja siia saabujaid!

Kaasaegses maailmas puutume üha enam kokku erinevatest kultuuridest pärit inimestega. Kuidas neid mõista ja toetada? Algav tasuta kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad täiendada oma oskusi inimeste toetamisel mitmekultuurilises olustikus, saada uusi teadmisi õpi- ja töörändest ning nõustamistööst erineva kultuuritaustaga klientidega.

Uuel õppeaastal Tartu Ülikoolis algavast kursusest “Mitmekultuurilisus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis” võiks praktilist kasu olla näiteks personalijuhtidele, sotsiaal- ja noorsootöötajatele, õpetajatele, mitmekultuuriliste tiimide projektijuhtidele ning üleüldse kõigile, kel tuleb töös ette rahvusvahelist suhtlust. 

Oma kogemusi jagavad kaks eelmisel aastal koolitusel osalenut, Eesti Töötukassa karjäärinõustaja Maris Paomees ja International House of Pärnu juhataja Thea Tammeleht. 

Miks otsustasite kursusel osaleda? 

Maris Paomees: Kuna puutun oma töös järjest enam kokku inimestega, kes pöörduvad tagasi Eestisse või plaanivad minna välismaale, siis tulin kursuselt saama värskeid teadmisi ja meetodeid, kuidas sellised inimesi otsuste tegemisel professionaalsemalt toetada. 

Thea Tammeleht: Otsustasin kursusel osaleda, sest olen väga huvitatud multikultuursusest. Olen ise tagasipöörduja ning tegelen vabatahtlikuna multikultuurse taustaga inimestega. 

Mida kursusel osalemine teile andis? 

MP: Kursus andis süsteemse ülevaate organisatsioonidest, mis toetavad inimesi, kes on seotud õpi- või töörändega. Kodutööd olid väga mitmekülgsed ja täis väljakutseid, näiteks saime end proovile panna video koostamisel ning plakatite kujundamisel. Ei puudunud ka klassikalised kodutööd ja testid. 

Kursusel osalemine aitas laiendada kontaktvõrgustikku ja sain mitmeid uusi meetodeid, mida oma töös kasutada. Kõige enam kõnetasid mind Europassi arenduste tulemusena tekkivad võimalused. Kursus andis teadmise, et kõikidest kultuuridest korraga ongi suhteliselt võimatu teada ning igat olukorda vaatleme juhtumipõhiselt. Sain kindlust, et nõustamisoskused on mul olemas. 

Kõike praktilisi tegevusi toetas põhjalik teooria, mis oli ka maailmapilti avardav. 

TT: Kursusel osalemine andis mulle rohkem teadmisi multikultuurse taustaga inimestest, kursusekaaslased olid väga toredad ning koostöö super. Eriti meeldisid erinevad ülesanded ning raamidest välja mõtlemine nii  ülesande püstitamisel kui ka lahenduste leidmisel. 

Kellel ja miks soovitaksite sellel kursusel osaleda? 

MP: Kursusel peaksid osalema kõik spetsialistid, kes puutuvad kokku sisse- ja/või väljarändajatega. See annab suurepärased teoreetilised alusteadmised tulemusliku praktilise töö tegemiseks.  

Lisaks võiksid osaleda koolide huvijuhid, õpetajad, noorsootöötajad, kellel on täna otsene kokkupuude Ukraina noortega. Kursust võttes tuleb arvestada, et kodutöid tööpäevaõhtusse ei mahuta. 

TT: Soovitaksin kursusel osaleda üldse kõikidel inimestel, kes puutuvad kokku erineva kultuuritaustaga inimestega. Meie ühiskond muutub üha multikultuursemaks ning selle kursuse käigus saab omandada väga häid ning kergesti kasutatavaid nippe. 

Kursuse ajakava ja sisu 

Suures osas veebipõhinekursus algab 29. augustil avaseminariga Tallinnas ning lõpeb 14. detsembril (lõpuseminari koht täpsustamisel). 4 EAP mahuga koolitus koosneb neljast moodulist: 

  • Mitmekultuurilisus ja rahvusvaheline ränne; 
  • Karjäärinõustamine ja õpiränne; 
  • Karjäärinõustamine ja tööränne; 
  • Kultuuridevaheline kompetents ja eri kultuuritaustaga inimeste  nõustamine. 

Lisaks teoreetilistele teadmistele, praktilistele näpunäidetele ja kursusekaaslaste jagatud kogemustele saab iga kursusel osaleja oma igapäevase nõustamistöö rikastamiseks uue mitmekülgse töövahendi “Õpirände kompetentsikaardid”.  

Tegemist on paljude ekspertide koostöös valminud koolitusega, mille põhipartnerid on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuses tegutsev Euroguidance keskus, Kutsekoja Europassi keskus, Töötukassa EURES keskus ning rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv MTÜ YFU Eesti.  Kursuse loojad ja õppejõud on Tallinna Ülikooli noorsootöö lektor Tanja Dibou, YFU Eesti tegevjuht Kadri Eensalu, Europassi Keskuse ja Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku koordinatsioonipunkti spetsialist Heli Oruaas, Euroguidance programmi juht Margit Rammo, EURESe teenusejuht Monika Toiger ning Euroopa Tööjõuameti välisekspert Marta Traks. 

Koolitust rahastab Erasmus+ programmist Euroguidance Eesti ning sellel on Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri välja antud e-kursuse kvaliteedimärk. 

Registreerimine kuni kohti jätkub või 21. augustini. 

Õppekava ja registreerimine ÕISis.

Viimati uuendatud: 17.05.2023