Menüü
Kolmapäev, 28. detsember 2022

Esimene üleilmne karjäärikuu tõstis fookusesse inimeste toetamise

Üleilmne karjäärikuu oli unikaalne kampaania, mille elluviijate eesmärk on väärtustada karjääriteenuste valdkonna mõju nii inimesele personaalselt kui kogu maailmale.

Võimas grupp rahvusvahelisi ja riiklikke organisatsioone soovis tähelepanu juhtida karjäärteenuste olulisele rollile – karjääri kujundamise pädevused on vajalikud kõigile inimestele ning haridus- ja tööalaste valikute toetamine vajab professionaalset lähenemist.

Karjäärikuu korraldajate eesmärk on välja selgitada globaalsed väljakutsed karjäärisüsteemide arendamisel ning lahendused noorte ja täiskasvanute karjääriarengu edendamiseks.

Rahvusvahelisel tasandil on eestvedajad Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), Euroopa Komisjon, Euroopa Koolitusfond (ETF), Rahvusvahelise Tööorganisatsioon (ILO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) ning Maailmapank. Euroopas oli oluliseks partneriks Euroguidance võrgustik, kes korraldas Prahas konverentsi MEETING THE FUTURE TODAY: Competence development for the European guidance community. Video kajastab osalejate emotsioone ja esmaseid mõtteid kohapealt.

Eestis toimus karjäärikuu raames väga palju erinevaid üritusi ja 13. detsembril kogunesid Eesti partnerid Tallinna Karjäärikeskusesse, et üheskoos ülemaailmse karjäärikuu lõpuürituse ülekandele kaasa elada ning mõelda, milliseid ideid sellest kogukonnana kaasa võtta ja edasi arendada.

Vestlusringis osalesid Haridus- ja Noorteameti Euroguidance Eesti ning Edu ja Tegu programm, Haridus- ja teadusministeerium, Karjäärinõustajate Ühing, Kiili Gümnaasium, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut ning Töötukassa Tallinna Karjäärikeskus.

Viimati uuendatud: 04.01.2023