Menüü
Kolmapäev, 27. oktoober 2021

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmidest saab tulevikus osa veelgi enam inimesi

Möödunud nädalal võttis Euroopa komisjon vastu uue kaasamise meetmete raamistiku, et järgmise seitsme aasta jooksul saaksid veel rohkemad inimesed Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmidest osa. Meetmete eesmärk on tugevdada mõlemat programmi ning jõuda senisest enam just vähemate võimalustega inimesteni.

Inimeste käed laual

Otsusega annab komisjon tugeva tõuke võrdsuse ja kaasatuse parandamisele Euroopa haridusruumis ning täidab Euroopa Sotsiaalõiguste Samba lubadust, mille kohaselt on igaühel õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitustele ja elukestvale õppele.

Euroopa eluviisi edendamise eest vastutav asepresident Margaritis Schinase sõnul on oluline teha kõik endast olenev, et keegi ei jääks eemale Euroopa Liidu programmidest. „Erasmuse põlvkonnast on saanud Euroopa parimad saadikud, nad saavad jagada oma kogemusi ning see algab õiglasest ja võrdsest juurdepääsust kõikidele programmidele,“ lisas ta.

Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel rõhutas, et Euroopa Liidu programmid peavad olema kättesaadavad kõigile, sõltumata nende taustast, sotsiaalmajanduslikust seisust ja tervislikust seisundist. „Toetame rahaliselt neid, kes vajavad välismaale minekul rohkem abi ja püüame jõuda nendeni, kes veel programmidest ei tea või on seni kõhelnud,“ ütles Gabriel.

Kaasamise raamistiku kohaselt võimaldab uus programm:

  • maksta lisatoetust vähemate võimalustega inimestele, kelle puhul tuleb nende osalemiseks teha lisakulutusi,
  • valmistada osalejad paremini projektiks ette (näiteks keeleõpe, ettevalmistavad külastused, mentorlus jms) ning toetada osalejaid projekti järel,
  • tagada täiendav abi organisatsioonidele, mille peamine eesmärk on vähemate võimalustega inimeste kaasamine,
  • luua paindlikke õppeviise (näiteks kombineerida virtuaalset õpet kohapealse õppega),
  • hindamisprotsessis eelistada projekte, milles antakse võimalus osaleda ka vähemate võimalustega inimestele,
  • teha programmide teavitustööd selgemalt, kasutajasõbralikumalt ja mitmes eri keeles.

Kaasamise põhimõtete järgimist monitoorib komisjon Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklike agentuuride kaudu. Et võimalikult paljude inimesteni jõuda, töötab iga riiklik agentuur välja oma kaasamise tegevuskava, millega saab täpsemalt lahendada igale riigile omaseid kitsaskohti.

Vaata Euroopa komisjoni kaasamise raamistikku eesti keeles siit.

Viimati uuendatud: 28.10.2021