Menüü
Esmaspäev, 28. detsember 2020

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid avavad uusi õpivõimalusi

2021. aastal algab Euroopa Liidu ühe populaarsema ja edukama programmi Erasmus+ uus periood, mille pea kaks korda suurem eelarve toob varasemast oluliselt paremad võimalused nii erinevatele hariduse, noortevaldkonna kui ka spordiprojektidele. Samuti avarduvad õpirände võimalused. Uuendusena loob Euroopa Solidaarsuskorpuse programm vabatahtliku töö võimalusi humanitaarabi vallas.

„On rõõmustav, et Euroopa Liidu uus eelarveperiood toob senisest uuenduslikumale ja digitaalsemale Erasmus+ programmile lisarahastust, mis loob veelgi laiemad võimalused eestimaalaste õpirändeks välismaal ja põnevateks koostööprojektideks,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab. „Julgustan kõiki osalema Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides, et avastada Euroopat õppides, töötades või vabatahtlikuna, saada rahvusvahelisi kogemusi või luua üheskoos midagi uut selleks, et nende kogemustega panustada Eesti tulevikku.“

Uus Erasmus+ programm on mahukam nii sisult kui ka vormilt ning lisaks on haridus- ja noorsootöötajatel ning üld-, kõrg-, kutse- või täiskasvanuhariduses õppijatel võimalik juba tuttavatele võimalustele osaleda ka spordiga seotud tegevustes. 83% eelarvest eraldatakse hariduse ja koolituse valdkonnale, 10,3% noortevaldkonnale ning 1,9% sporditegevustele. Kokku on eelarve enam kui 28 miljardit eurot ning osalejate arv kasvab eelduste kohaselt kolm korda.

Enam tähelepanu pööratakse mitmekesisemale õppijate rühmale (sh vähemate võimalustega õppurid ja kooliõpilased) ning lihtsustatakse väikeste ja rohujuuretasandi organisatsioonide osalemist. Samuti toetatakse õppekavade innovatsiooni, õppimis- ja õpetamismeetodite arendamist, digitaalsete oskuste ja pädevuste arendamist ning rohe-dimensiooni. Lisaks projektidele toetatakse programmi raames Euroopa ülikoolide võrgustiku, kutsehariduse tippkeskuste, DiscoverEU ja õpetajaakadeemiate algatusi. Uuel perioodil pannakse suuremat rõhku ka virtuaalsetele õpivõimalustele.

2018. aastal käivitunud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi eelarve uuel perioodil on üle ühe miljardi euro, millest lõviosas rahastatakse erinevaid vabatahtlikke tegevusi. Varasema Euroopa Vabatahtliku teenistuse võimalusi koondav programm keskendub kogukondade aitamisele ja võimestamisele vabatahtlike abil.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides osalemine on Eestis tõusuteel

Erasmus+ programmis on õpirändurite arv kasvanud igal aastal. Praeguseks on programmis osalenud iga neljas üldhariduskool, 85% kutsekoolidest ja kõik kõrgkoolid. Programmi hariduse valdkonnas oli õpirändes osalejaid Eestist perioodil 2014–2020 ligi 27 000 inimest. Samal perioodil on Eestisse tulnud enam kui 21 000 inimest. Haridusvaldkonna projektid on enim keskendunud uute õppemeetodite välja töötamisele, tehnoloogia kasutamisele, digioskuste arendamisele ning rahvusvahelise koostöö arendamisele. 30 aastat tagasi käivitatud programmi raames on välismaal õppinud, töötanud või vabatahtlikuna tegutsenud kokku 10 miljonit inimest. Noortevaldkonnas on perioodil 2014–2020  osalenud Eestist üle 32 000 noore pea 800 erinevas projektis. Kõige populaarsemad on olnud noortevahetused kokku enam kui 12 000 osalejaga.

Euroopa Solidaarsuskopruse programmi raames on alates 2018. a oktoobrist kokku toetatud 127 projekti, mis on peamiselt kohalikud solidaarsus- ja vabatahtliku teenistuse projektid ning milles osalejate arv on olnud vastavalt 446 ja 508. Näiteks on kohalike solidaarsusprojektidega suurendatud noorte teadmisi vaimsest tervisest, toetatud NEET-noorte tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalseid oskusi ja ühiskondlikku aktiivsust ning toetatud puudega inimeste sotsiaalset kaasatust ja aktiivset elustiili.

Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust ei osale Ühendkuningriik ka Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides, mis tähendab, et edaspidi ei ole võimalik osaleda Eesti kodanikel Ühendkuningriigis toimuvates projektides, õpirännetes või algatustest ning Ühendkuningriigi kodanikel ei ole võimalik osaleda Eestis toimuvates projektides, õpirännetes või algatustes. Samas jätkuvad kõik projektid, õpiränded ja algatused kuni nende lepingujärgse lõpuni.

Viimati uuendatud: 14.05.2021