Menüü
Reede, 19. november 2021

Digipööre nõustamises: karjäärispetsialistide professionaalsuse ümbermõtestamine

Tööturu ümberkorraldamine ja paljude teenuste digitaalseks muutumine toob kaasa rohkelt uusi väljakutseid, arenguid ja võimalusi ka karjääriteenuste valdkonnale.

Äsja ilmunud CareersNeti ekspertide artiklikogumik keskendubki karjäärinõustamise ja -õppe kohanemisele digimaailmaga ning mõtestab ümber professionaalse karjäärispetsialisti rolli selle kõige keskel.

Artiklites tuuakse välja, kuidas saab karjäärinõustajate ning teiste karjääriteenuste valdkonnas töötavate inimeste asjatundlikkust suurendada ning arendada konkreetseid pädevusi, mis on olulised digitaalses keskkonnas toime tulemiseks.

Osad autorid vaatavad ka tehnoloogiast kaugemale ning pööratavad tähelepanu tervisekriisile eelnevatele ja seda ümbritsevatele nähtustele või sellest tingitud arengutele. Samuti tutvustatakse karjääriteenuste olukorda ja nõustamissüsteeme, tuuakse välja lahendusi kiirelt muutuvas olukorras toime tulemiseks. Näited on erinevate riikide varalt, ülevaateid tuuakse teiste seas Rumeenias, Itaalias, Kreekas, Saksamaal, Norras ja Eestis toimuvast.

Euroguidance’i riiklike keskuste eksperdid on samuti kogumikku panustanud. Euroguidance Eesti keskuse juht Margit Rammo tutvustab oma artiklis The relevance of the Estonian occupational qualification sub-framework in the field of career guidance Eesti kvalifikatsiooniraamistikku ja kutsesüsteemi, mis toetavad karjäärispetsialistide erialast arengut ning aitab nii ametis alustajaid kui ka neid, kes soovivad oma tööalast kompetentsust arendada. Samuti toob ta välja edasised arengusuunad karjäärispetsialistide professionaalsuse toetamisel.

Euroguidance’i kolleegid Eestist, Prantsusmaalt ja Rootsist on kirjutanud ka artikli An international dimension for improved capacity building of guidance professionals, milles räägitakse karjäärispetsialistide arendamisest rahvusvahelisel tasemel. Autorite hinnangul ei ole rahvusvaheline mõõde praktikute koolituses veel piisavalt tagatud ning lahendustena tutvustavad oma kogemusi teemakohaste e-koolituste pakkumisel.

Tuuakse välja kaks eesmärki: üleilmastumist arvesse võttes on vaja parandada karjäärivaldkonna praktikute kompetentse, et nad suudaksid pakkuda oma klientidele tuge rahvusvahelisele õpi- ning töörändele suunamisel ja suundumisel ning toetada praktiku enda pädevuse arengut rahvusvahelise kogemuse kaudu – võimalusi välisriikide kolleegidega koos õppimiseks tuleb oluliselt laiendada. See loob kindlust, mitmekesistab nõustaja töövahendite pagasit ja laiendab erialast võrgustikku.

Publikatsiooni saab alla laadida siit.

Viimati uuendatud: 24.11.2021