Menüü
Neljapäev, 18. mai 2023

Aita eesti projektitegijad võidule!

Nordplus Junior valib parimat projekti, mis pärjatakse maineka Aurora auhinnaga. Eesti nomineeris auhinnale Arbu lasteaia kirjutatud projekti „Children health improvement by integrating 5 elements of S. Kneipp philosophy: water, movement, herbs, emotions, healthy diet“.

virmalised

Projekt kutsuti ellu koostöös Läti, Leedu, Soome ja Islandi asutustega ning selle tulemusel valmis metoodiline töövahend „Best Children’s Health Book“, mida saavad kõik vabalt kasutada.

Nüüd on see laste tervise parandamist käsitlev projekt valitud kolme finalisti hulka, kes Aurora auhinnale kandideerivad. Võitja selgitatakse välja avaliku hääletuse teel. Hääletada saab kuni 31. maini siin.

Žürii kommenteeris projekti järgmiselt:

  • „Paljude partnerite ja osalejatega, sh peredega projekt, kus kõiki julgustatakse tervislikke eluviise jälgima.“
  • „Hästi ellu viidud ja igapäevatöösse integreeritud selgeid tulemusi andev terviklik projekt, mis hõlmab nii laste emotsionaalset kui ka vaimset tervist.!
  • „Seostub Nordplus fookusvaldkonnaga 2023-2024 – sotsiaalne jätkusuutlikkus.“
  • „Näitab, et elukestev õpe algab juba koolieelses eas.“

Nordplus Junior toetab üld- ja kutsehariduskoolide arendustegevust Põhjamaade ja Balti riikide koolide vahelise partnerluse kaudu. Nordplus juuniorprogrammist saab taotleda toetust, et korraldada õpirändeid, viia läbi arendusprojekte, luua uusi või laiendada olemasolevaid koostöövõrgustikke.

Viimati uuendatud: 18.05.2023