Menüü
Neljapäev, 13. oktoober 2022

Agentuur otsib seirekoordinaatorit

Sinu tööks Erasmus + ja ESK agentuuri haridusprogrammide keskuses on haridusvaldkonna programmide seire
ning analüüs. Töö iseloom eeldab tihedat koostööd agentuuri töötajatega ja ka teiste koostööpartneritega (HTM,
õppeasutused, Erasmus+ programmis osalevad organisatsioonid, Euroopa Komisjon, programmi riiklike
agentuuride võrgustik) ning valmisolekut käia välislähetustes.

Meie juures saad:

  • koostada ülevaateid ja analüüsida Erasmus+ ja Nordplus programmide elluviimist ja tulemusi;
  • koordineerida ja ellu viia hariduse valdkonna programmide uuringuid, küsitlusi nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasemel;
  • panustada strateegiate väljatöötamisse ning programmide tulemuslikkuse analüüsi;
  • töötada erinevate Euroopa Komisjoni elektrooniliste töökeskkondadega;
  • koondada statistikat ja anda sisendit valdkonna tööplaanidesse ja aruannetesse.

Ootame Sind tiimiga liituma, kui Sul on:

  • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad;
  • töökogemus andmete analüüsimise ja uuringute koordineerimise/koostamisega;
  • oskus eristada olulist, tegutseda õigeaegselt ja pidada kinni tähtaegadest;
  • väga hea (C1) eesti ja inglise keele oskus;

Kasuks tulevad head teadmised Erasmus+ programmist, soov arendada hariduse valdkonda ja visualiseerimise tarkvara oskused.

Töö asukoht on Tallinn. Töö spetsiifikast tulenevat pakume (rahvusvahelist) täiendkoolitust ning
mitmekesiseid arengu- ja eneseteostusvõimalusi. Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos
palgasooviga CV-Online või harno.ee/tule-toole kaudu hiljemalt 30. oktoobriks 2022.

Lisainfo: Annela Hendrikson, haridusprogrammide keskuse juhataja annela.hendrikson@harno.ee, +372 699 6497

Viimati uuendatud: 13.10.2022