Menüü

Välkvebinar “Hariduslike erivajadustega õpilaste märkamine ja toetamine – kuidas Erasmus+ saab abiks olla?”

Vaata kõiki tulevaid üritusi

Välkvebinar “Hariduslike erivajadustega õpilaste märkamine ja toetamine – kuidas Erasmus+ saab abiks olla?”

Teams 13.06.2022 15:00 - 16:16

Esmaspäeval, 13. juunil kell 15 – 16.15 toimub välkvebinar “Hariduslike erivajadustega õpilaste märkamine ja toetamine – kuidas Erasmus+ saab abiks olla?”.

Kõik inimesed on oma võimete ja individuaalsete vajaduste poolest erinevad. Meil on üha rohkem õpilasi, kes vajavad õppekava eesmärkide saavutamiseks erineval määral nõustamist ja tuge. Kaasava hariduse rakendamist võib aga takistada õpetajate liiga suur koormus, spetsiifilise oskusteabe puudus ning  tugispetsialistide ebaühtlane kättesaadavus. Õpikeskkonda on vaja kohandada õpilaste vajadustele vastavaks, et parandada koolide valmidust tulla toime erivajadusega õpilastega

Kaasamine ja mitmekesisus on Erasmus+ programmi 2021-2027 üks läbivatest prioriteetidest, millega tagatakse, et programmi raames pakutavad võimalused oleksid kättesaadavad kõigile. Oma tegevustega soovime me saavutada, et kõikidel inimestel oleksid elukaare jooksul võrdsed võimalused saada kvaliteetset haridust, sobivad tingimused õppimiseks ja võrdne juurdepääs rahvusvahelistele tegevustele.

Veebiseminar on esimene tulevasest koolituste seeriast, mis on suunatud erivajadustega õpilastega lasteaedadele ja koolidele.

Anname ülevaate programmi võimaluste kohta, oma projektikogemustest räägivad erivajadustega lastega kooli esindajad ning vastame ka huviliste küsimustele.

Liitu üritusega Teamsis SIIN

Lisainfo: Julia Duh (julia.duh@harno.ee)

 

Ürituse materjalid

Pärnu Päikese kooli teekond Erasmuse projektiga

Laadi alla (pdf)

Tartu Hiie kooli kogemus õpirändamisel

Laadi alla (pdf)

Väikeprojektid Erasmus+ programmis

Laadi alla (pdf)

E-plus kiirendi

Laadi alla (pdf)

Erasmus+ õpiränne üldhariduses

Laadi alla (pdf)

Kaasamise prioriteet Erasmus+ Programmis

Laadi alla (pdf)

Üldharidus